Lomakkeet

Luvan hakemisen aikaiset liitteet:

Naapurien kuuleminen

Rakennustapaselostus jätevesijärjestelmälle

Ulkoväriselvityslomake

Lainvoimanpyyntö (hallinto-oikeus)

 

Rakentamisen aikaiset liitteet:

Aloituskokouspöytäkirja, uudisrakennustyömaa

Aloituskokouspöytäkirja, remonttityömaa

Porausraportti lämpökaivolle

Tarkastusasiakirja, Rakennustyö

Tarkastusasiakirja, IV-työ

Tarkastusasiakirja, KVV-työ

Työnjohtajanhakemus (vain vanhoissa paperiluvissa)

 

Rakentajan muistilistat:

Rakennustyön aloittamisen edellytykset

Loppukatselmuksen edellytykset

Vastaavan työnjohtajan omatarkastus (rtf)

Vastaavan työnjohtajan omatarkastus (pdf)