Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toiminta-alue Tarastenjärvellä
Kangasalan elinvoimalautakunta hyväksyi päätöksellään 30.8.2017 § 25 Tampereen Vesi Liikelaitoksen vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alueen.
Toiminta-aluekartta
Toiminta-alueella Tampereen Vesi huolehtii vesihuollosta ja kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus verkostoihin.
Kangasalan Vesi -liikelaitoksen toiminta-alue
Kangasalan kunnanhallitus hyväksyi päätöksellään 28.3.2011 § 83 Kangasalan
Vesi -liikelaitoksen vesijohdon, jätevesiviemärin ja hulevesiviemärin toiminta-alueet.
Vesijohtoverkoston toiminta-aluekartta
Jätevesiviemärin toiminta-aluekartta
Hulevesiviemärin toiminta-aluekartta
Toiminta-alueella Kangasalan Vesi huolehtii vesihuollosta ja kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus verkostoihin.
Kangasalan Vesi -liikelaitoksen toiminta-alue Kuhmalahdella

Entisen Kuhmalahden vesilaitoksen toiminta-alueella on voimassa Kuhmalahden kunnanvaltuuston vuonna 2009 hyväksymä vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-alue. Kangasalan Vesi -liikelaitos on vuonna 2015 pyytänyt kuntaa muuttamaan toiminta-aluetta. Toiminta-alueen muutos tulee käsittelyyn vuonna 2017.
Toiminta-aluekartta 1:20 000
Toiminta-aluekartta 1:5 000
Toiminta-alueella Kangasalan Vesi huolehtii vesihuollosta ja kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus verkostoihin.
Keson vesiosuuskunnan toiminta-alue
Kangasalan kunnanhallitus hyväksyi päätöksellään 19.3.2012 § 52 Keson vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Korkein hallinto-oikeus on 26.2.2015 hylännyt hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen.
Keson vesiosuuskunnan toiminta-aluekartta (vesijohto, jätevesi)
Toiminta-alueella osuuskunta huolehtii vesihuollosta ja kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus verkostoihin.
Raikunseudun vesiosuuskunnan toiminta-alue
Kangasalan kunnanhallitus on päätöksellään 21.1.2013 § 18 hyväksynyt Raikunseudun vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 3.3.2014 hylännyt hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen.
Raikunseudun vesiosuuskunnan toiminta-aluekartta (vesijohto, jätevesi)
Toiminta-alueella osuuskunta huolehtii vesihuollosta ja kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus verkostoihin.
Peliniemen vesiosuuskunnan toiminta-alue
Kangasalan kunnanhallitus on päätöksellään 25.6.2012 § 169 hyväksynyt Peliniemen vesiosuuskunnan toiminta-alueen.
Peliniemen vesiosuuskunnan toiminta-aluekartta (vesijohto, jätevesi)
Toiminta-alueella osuuskunta huolehtii vesihuollosta ja kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus verkostoihin.
Kautialan vesiosuuskunnan toiminta-alue
Kangasalan kunnanhallitus on päätöksellään 19.3.2012 § 53 hyväksynyt Kautialan  vesiosuuskunnan toiminta-alueen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 20.9.2013 hylännyt hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen.
Kautialan vesiosuuskunnan toiminta-aluekartta (vesijohto, jätevesi)
Toiminta-alueella osuuskunta huolehtii vesihuollosta ja kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus verkostoihin.
Pelisalmen vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue
Kangasalan kunnanhallitus on päätöksellään 23.1.2012 § 5 hyväksynyt Pelisalmen vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen.
Pelisalmen vesihuoto-osuuskunnan toiminta-aluekartta (vesijohto, jätevesi)
Toiminta-alueella osuuskunta huolehtii vesihuollosta ja kiinteistöillä on liittymisvelvollisuus verkostoihin.