Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2019 ALKAEN

Kangasalan kaupungin sivistyslautakunta on 25.4.2019 hyväksynyt uudet varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2019 alkaen.

Maksut ja tulorajat pysyivät samoina. Ainoat muutokset tulivat varhaiskasvatusta täydentävään esiopetukseen ja varhaiskasvatusajan muutosaikaan. Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen on lisätty alle 85 h/kk yksi lisäporras 1-50 h/kk ja seuraava porras on 51-85 h/kk. Maksuprosentti on 30 % 1-50 h/kk. Lisäksi asiakasmaksulinjauksissa muutettiin varhaiskasvatusajan muutosaikaa kolmesta kuukaudesta viiteen kuukauteen.

Tarkempaa tietoa Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuspalveluista perittävistä asiakasmaksuista 1.8.2019 alkaen saa Varhaiskasvatuspalveluista perittävät asiakasmaksut 1.8.2019.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2018 alkaen.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä yli kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 lähtien enintään 145 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2018 alkaen:

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja euroa/kk

Maksuprosentti tulorajan
ylittävistä tuloista

Korkeimman maksun
tuloraja euroa/kk

Tuloraja, jonka alittuessa ei peritä asiakasmaksua

2

2102

10,7

                       4802,93

2354,29

3

2713

10,7

5413,93

2965,29

4

3080

10,7

5780,93

3332,29

5

3447

10,7

6147,93

3699,29

6

3813

10,7

6513,93

4065,29

 

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 lähtien 142 euroa.

Tarkempaa tietoa Kangasalan kunnan varhaiskasvatuspalveluista perittävistä asiakasmaksuista 1.8.2018 alkaen saat täältä.

Esimerkki:  Perheessä on vanhemmat ja kaksi lasta, jotka ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Perheen bruttotulot ovat 5300 euroa/kk.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan seuraavasti: 10,7 % x (5300-3080) = 238 euroa/kk nuorimmasta. Vanhemman lapsen maksu on 50 % 238 eurosta eli 119 euroa/kk. Perheen kahden lapsen asiakasmaksu on yhteensä 357 euroa/kk. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään lain mukaan.

Voit laskea arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta myös sähköisen asioinnin sivulla. Laskuri laskee arvion kokoaikaisesta asiakasmaksusta 1.1.2018 alkaen. Ohjelma ei huomioi Kangasalan kaupungissa voimassa olevia asiakasmaksuohjeita.

 

Hoitoaikaperusteiset asiakasmaksut

Asiakasmaksu määräytyy huoltajan etukäteen ilmoittaman varhaiskasvatusajan sekä lapsen varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti. Lapsen varhaiskasvatusajan voi minimissään varata pääsääntöisesti kolmeksi kuukaudeksi.

Lapsen varhaiskasvatusaika on pyrittävä jakamaan mahdollisuuksien mukaan tasaisesti viikoittain koko kuukauden ajalle. Esiopetus 4 tuntia/päivä on lapselle maksuton. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika määräytyy hoitoaikaperusteisesti.

Huoltajien tulee kirjata lasten varhaiskasvatusajat Päikky-huoltajaliittymän kautta viimeistään edellisenä maanantaina. Sovittuja varhaiskasvatusaikoja ei voi muuttaa sairaus- ja muiden poissaolojen esim. arkipyhien vuoksi esim. sairauspoissaolot eivät vähennä etukäteen ilmoitettuja varhaiskasvatusaikoja.

Alla olevasta taulukosta näkyy hoitoaikaportaat:

Keskimääräinen kokonaisaika/viikko
(voi jakaantua eri päiville)
Kokonaisaika/kk Asiakasmaksu kokoaikaisesta  kuukausimaksusta
Enintään 20 h Enintään 85 h 50 %
21-28 h 85-120 h 70 %
29-35 h 121-150 h 85 %
36 h 151 h – 100 %

 

Varhaiskasvatusajan muuttuminen ilmoitetaan Varhaiskasvatusaika- ja maksumuutoslomakkeella. Lisätietoja muutoksen hakemisesta saat täältä.