Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2020 alkaen.

Kangasalan kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 17.3.2020 Kangasalan varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen enintään 288 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2020 lähtien enintään 144 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Lisäksi esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen maksuporrastus yhtenäistetään muun varhaiskasvatuksen palvelutarpeiden kanssa.

Tulorajat, jonka ylittävästä osasta menee 10,7 prosentin maksu 1.8.2020 alkaen:

Perheen koko,
henkilöä
Tuloraja, euroa/kuukausi Maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista Korkeimman maksun tuloraja euroa/kk Tuloraja, jonka alittuessa ei peritä asiakasmaksua
2 2136 10,7 4827,59 2388,29
3 2756 10,7 5447,59 3008,29
4 3129 10,7 5820,59 3381,29
5 3502 10,7 6193,59 3754,29
6 3874 10,7 6565,59 4126,29

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2020 lähtien 144 euroa.

Tarkempaa tietoa saa Kangasalan kaupungin Varhaiskasvatuspalveluista perittävät asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2019-31.7.2020

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksitarkistus on tehty viimeksi 1.8.2018 alkaen.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä yli kuukausimaksu on enintään 289 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on enintään 145 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2018 alkaen:

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja euroa/kk

Maksuprosentti tulorajan
ylittävistä tuloista

Korkeimman maksun
tuloraja euroa/kk

Tuloraja, jonka alittuessa ei peritä asiakasmaksua

2

2102

10,7

                       4802,93

2354,29

3

2713

10,7

5413,93

2965,29

4

3080

10,7

5780,93

3332,29

5

3447

10,7

6147,93

3699,29

6

3813

10,7

6513,93

4065,29

 

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 142 euroa.

Tarkempaa tietoa Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuspalveluista perittävistä asiakasmaksuista 1.8.2019 alkaen saat täältä.

Esimerkki:  Perheessä on vanhemmat ja kaksi lasta, jotka ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Perheen bruttotulot ovat 5300 euroa/kk.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan seuraavasti: 10,7 % x (5300-3080) = 238 euroa/kk nuorimmasta. Vanhemman lapsen maksu on 50 % 238 eurosta eli 119 euroa/kk. Perheen kahden lapsen asiakasmaksu on yhteensä 357 euroa/kk. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään lain mukaan.

Voit laskea arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta myös sähköisen asioinnin sivulla. Laskuri laskee arvion kokoaikaisesta asiakasmaksusta. Ohjelma ei huomioi Kangasalan kaupungissa voimassa olevia asiakasmaksuohjeita.

 

Hoitoaikaperusteiset asiakasmaksut

Asiakasmaksu määräytyy huoltajan etukäteen ilmoittaman varhaiskasvatusajan sekä lapsen varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti. Lapsen varhaiskasvatusajan voi minimissään varata pääsääntöisesti viideksi kuukaudeksi.

Lapsen varhaiskasvatusaika on pyrittävä jakamaan mahdollisuuksien mukaan tasaisesti viikoittain koko kuukauden ajalle. Esiopetus 4 tuntia/päivä on lapselle maksuton. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika määräytyy hoitoaikaperusteisesti.

Huoltajien tulee kirjata lasten varhaiskasvatusajat Päikky-huoltajaliittymän kautta viimeistään edellisenä maanantaina. Sovittuja varhaiskasvatusaikoja ei voi muuttaa sairaus- ja muiden poissaolojen esim. arkipyhien vuoksi esim. sairauspoissaolot eivät vähennä etukäteen ilmoitettuja varhaiskasvatusaikoja.

Alla olevasta taulukosta näkyy alle esiopetusikäisten hoitoaikaportaat:

Keskimääräinen kokonaisaika/viikko
(voi jakaantua eri päiville)
Kokonaisaika/kk Asiakasmaksu kokoaikaisesta  kuukausimaksusta
Enintään 20 h Enintään 85 h 50 %
21-28 h 85-120 h 70 %
29-35 h 121-150 h 85 %
36 h – 151 h – 100 %
Yli 50 h (tarvittaessa) Ilta- ja vuorohoito (maksimi 210 h) 100 %


Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatuksen hoitoaikaportaat  ovat 1.8.2019 alkaen:

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, Keskimääräinen kokonaisaika/vko (voi jakautua eri päiville) Kokonaisaika / kk Asiakasmaksu kokoaikaisesta kuukausimaksusta
Alle 20 h 1-50 h 30 %
20 h 51-85 h 50 %
21-28 h 86-120 h 70 %
29-35 h 121-150 h 85 %
36 h – 151 h – 100 %
Yli 50 h (tarvittaessa) ilta- ja vuorohoito (maksimi 210 h) 100 %

Varhaiskasvatusajan muuttuminen ilmoitetaan Varhaiskasvatusaika- ja maksumuutoslomakkeella. Lisätietoja muutoksen hakemisesta saat täältä.