Vammaisneuvosto

Kangasalla toimii vammaisneuvosto, jonka tehtävänä on

  • Vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta (Kuntalaki 5 luku 28§)
  • Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaista koskevissa ajankohtaisissa asioissa
  • Edistää ja seurata kaupungin esteettömyyttä ja saavutettavuutta
  • Seurata erityisesti vammaispalvelujen, terveydenhuollon ja kuntoutumismahdollisuuksien kehitystä
  • Yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa
  • Tiedottaminen ja toiminnan tunnetuksi tekeminen
  • Tasa-arvon edistäminen, asenteisiin vaikuttaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen


Kangasalan vammaisneuvoston jäsenet 1.6.2017 – 31.5.2021

Jäsen Varajäsen
Lähteenmäki Tapani, pj
Kangasalan Invalidit ry
050 313 8003
lahteenmaki.tapani(at)gmail.com
Airola Annina
Pirkanmaan Epilepsiayhdistys
Hakkari Jaana
Pirkanmaan Neuroyhdistys ry, Kangasala
040 736 5007 Laakso Ritva
Kangasalan Invalidit ry
Heikkilä Jouko
Kangasalan seudun Hengitysyhdistys ry
0400 554 922
heikkila.jouko(at)gmail.com
Jalava Timo
Kangasalan seudun Hengitysyhdistys ry
Suoranta Jaana
Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
 045 608 0231
jaanasuoranta7(at)gmail.com
Räfsten Tapio
Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
Tolvanen Mika
Tampereen Seudun Näkövammaiset ry
 040 413 5853
mikatolvanen(at)kolumbus.fi
Murtojärvi Sirkka
Tampereen Diabetesyhdistys ry
Heinonen Tuula, vpj
kaupungin edustaja
 046 811 3119
tuula54heinonen(at)hotmail.com
Mäkinen Jaana
Kivimäki-Hietanen Heini
kaupungin edustaja
 040 585 4868
heini.kivimaki-hietanen(at)kangasala.fi
Uotila Riku-Sippo
Heino Katja
sihteeri
040 133 6435
katja.heino(at)kangasala.fi