Vanhusneuvosto

Kangasalan vanhusneuvoston tehtävänä on

  • Edistää viranomaisten, ikäihmisten ja eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
  • Seurata ikäihmisten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
  • Seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa ikäihmisten kannalta
  • Edistää ikäihmisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon
  • Edistää ikäihmisten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kaupungin palveluissa
  • Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja liikennevälineet sekä muut vastaavat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua, toimia ja suunnistautua on iän, vamman taikka sairauden vuoksi rajoittunut
  • Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vanhuuteen liittyvissä asioissa
  • Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • Tehdä toimintansa talousarvioehdotus ja antaa toimintakertomus sekä
  • Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen määräämät tehtävät

 

Kangasalan vanhusneuvoston jäsenet 1.6.2017 – 31.5.2021

Jäsen Yhteystiedot Varajäsen
Mäkelä Jukka, pj
Kangasalan kansalliset seniorit ry
050 557 8727 Kallio Anna-Maja
Pohja Lilja
Eläkeliiton Kangasalan yhdistys ry
040 755 4231 Asikainen Pirjo
Mäkinen Pertti
Kangasalan eläkkeensaajat ry
0400 828 429 Matilainen Kauko
Nurminen Raili
Kangasalan Sitoutumattomat Eläkeläiset ry
0400 896 753 Kokkonen Kaarina
Rantalainen Rauno
Kangasalan Kristilliset eläkeläiset ry
040 827 7202 Lampinen Ensio
Kaarne Isto, vpj,
kaupungin edustaja
isto.kaarne(at)kolumbus.fi Ojala Seppo
Koto Sonja,
kaupungin edustaja
050 536 8368 Henttinen Pauliina
Laiho Salla, sihteeri 050 550 9742
salla.laiho(at)kangasala.fi
puhelinaika klo 9-10