Tilastokirjat

Kangasalan kaupunki tuottaa omana palveluna tilastokirjan, joka tarjoaa tietoa mm. väestöstä, työmarkkinoista, asumisesta, rakentamisesta ja taloudesta sekä luottamushenkilöt tilastovuonna. Tilastokirjan tiedot on kerätty Tilastokeskuksen, Pirkanmaan elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Verohallinnon, Suomen Kuntaliiton, Pirkanmaan liiton sekä kuntayhtymien tilastoaineistosta. Kaupungin omat toimintatilastot perustuvat palvelukeskuksilta saatuihin tietohin.