Erityisruokavaliot

Eritysruokavaliokäytännöt Kangasalan kaupungin ateriapalveluissa

Tarvittaessa lapselle/oppilaalle tarjotaan vakavan allergian, sairauden tai eettisenvakaumuksen mukainen ruokavalio. Sairauden hoitoon tarkoitettu ruokavalio toteutetaan asiantuntijan selvityksen perusteella. Ruoka-aineallergioissa ruokailusta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden välttäminen on merkittävien tai hengenvaarallisten oireiden takia perusteltua. Käytössä olevat lomakkeet ja tarkemmat toimintaohjeet löytyvät viereisestä linkistä. Huoltajan vastuulla on erityisruokavaliotietojen toimittaminen ja ajan tasalla pitäminen.

Lomakkeiden toimitus

Terveydenhuollon ammattilaisen allekirjoittama erityisruokavaliotodistus toimitetaan

  • päiväkotiruokailu: päivähoidon henkilöstölle, joka toimittaa lomakkeen keittiölle
  • kouluruokailu: oman koulun keittiölle

Hoitopaikan tai koulun vaihtuessa huoltajan tulee toimittaa ajantasainen lomake uuteen kohteeseen ja muistaa ilmoittaa vanhaan kohteeseen muutoksesta.

Ruoka annosrasiassa.Erityisruokavalioiden valmistus

Valmistamme erityisruokavaliot pääosin omassa erityisruokavaliokeittiössämme, jossa työskentelee ammattitaitoisia dieettikokkeja. Mikäli lapsen ruokailu on erityisen vaativa, yhteiseen tapaamiseen voidaan kutsua perhe, terveydenhuollon ja päivähoidon/koulun sekä ateriapalvelun edustaja. Tarvittaessa myös ateriapalvelut ottavat yhteyttä.

Älä vältä allergeeneja turhaan

Marjat lusikassa.Toimimme kansallisen allergiaohjelman mukaisesti. www.allergia.fi. Haluamme tukea terveyttä ja vahvistaa sietokykyä mahdollisimman monipuolisella ruokailulla. Lieviä allergiaoireita ei tule hoitaa välttämisellä vaan altistamisella ja vähitellen siedättämällä. Vaikeita allergioita ei väheksytä vaan niihin suhtaudutaan vakavasti.