Talousarvio

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset tavoitteet. Talousarvio  ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

Talousarvio ja taloussuunnitelma on kaupungin toiminnan ja talouden ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toiminnallisten tavoitteiden sekä palvelukeskuksille osoitettujen resurssien kautta käyttötalousosassa ja investointiosassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkastelemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka kokoavat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä kaupungin tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitämiseksi.

Kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma vuosille2024-2026

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021
Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018