Tilinpäätös

Kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kaupungin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kaupungissa ja kaupunkikonsernissa.

Tilinpäätös 2022
Tilinpäätös 2021
Tilinpäätös 2020
Tilinpäätös 2019 
Tilinpäätös 2018 
Tilinpäätös 2017  
Tilinpäätös 2016 
Tilinpäätös 2015 
Tilinpäätös 2014