Avustukset

Avustukset

Kangasalan kaupunki (kaupunginhallitus, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sivistyskeskus) ilmoittavat toiminta-avustusten hakemisesta sähköisellä ilmoitustaululla, Kangasalan Sanomissa sekä Sydän-hämeen -lehdessä. Vuoden 2020 avustukset julkaistaan haettavaksi 13.2.2020 jälkeen eli heti kun kaupunginhallituksen päätös strategisen johdon talousarvion 2020 käyttösuunnitelmasta on saanut lainvoimaisuuden.

Kangasalan kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Kangasalan kaupungin arvojen mukaista ja joka edistää strategisten tavoitteiden toteutumista. Avustusten saajat täydentävät kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia myöntävä toimielin voi vuosittain linjata erityiset painopisteet avustustoiminnalleen.

Avustusta voi saada hakija, jonka kotipaikka on Kangasalan kaupunki tai toiminta, johon avustusta haetaan, sijoittuu Kangasalan kaupungin alueelle. Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja hyviä tapoja.

Kangasalan kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaan on koottu Kangasalan kaupungin avustustoiminnan myöntämisen periaatteet joita kaupunginhallitus, lautakunnat ja muut toimielimet noudattavat julistaessaan haettavaksi ja myöntäessään avustuksia sekä valvoessaan avustusten käyttöä.


Hakuohje

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksen myöntämää toiminta-avustusta voi hakea seuraavat:
-yhdistykset ja säätiöt
-kylätoimikunnat ja -yhdistykset

Toiminta-avustusta hakeva yhteisö voi laskuttaa avustuksen aikaisintaan, kun myöntämispäätös on saanut lainvoiman ja kun avustusta saanut yhteisö (yhdistys, säätiö, kylätoimikunta/ -yhdistys) on esittänyt edellisen kauden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Lisätietoja: talousjohtaja seppo.saarinen(at)kangasala.fi, tutkimussihteeri tarja.ruukala(at)kangasala.fi

Kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksia haetaan tulostettavalla lomakkeella: Avustus-lomake (pdf) ,  Avustus-lomake (docx)


Sivistyslautakunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta 
ilmoittavat samalla ilmoituksella toiminta-avustuksen hakemisesta.

 

Viranomaislautakunta/tiejaosto ilmoittaa erillisellä ilmoituksella avustusten hakemisesta.