Avustukset

Kangasalan kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Kangasalan kaupungin arvojen mukaista ja joka edistää strategisten tavoitteiden toteutumista. Avustusten saajat täydentävät kaupungin omaa palvelutuotantoa.

Avustusta voi saada hakija, jonka kotipaikka on Kangasalan kaupunki tai toiminta, johon avustusta haetaan, sijoittuu Kangasalan kaupungin alueelle. Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja hyviä tapoja.

Kangasalan kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaan on koottu Kangasalan kaupungin avustustoiminnan myöntämisen periaatteet (Hyvinvointilautakunta 30.1.2024 § 4), jota kaupunki noudattaa julistaessaan haettavaksi ja myöntäessään avustuksia sekä valvoessaan avustusten käyttöä.

Liitteet-kohdasta pääset tutustumaan 1.3.2024 alkaen voimassa oleviin periaatteisiin.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävän toiminnan avustusten hakeminen
Hakulomakkeet (avataan hakuajan alkaessa) ja tarkemmat ohjeet: Avustukset – Kangasala

Suurtapahtuma-avustuksen hakeminen
Haku on jatkuva ja tarkemmat ohjeet sekä hakulomake: Suurtapahtuma-avustus – Kangasala

Tieavustusten hakeminen
Tieavustusten hakemisesta ilmoitetaan vuosittain erillisellä ilmoituksella Kangasalan Sanomissa ja Sydän-Hämeen lehdessä.