Avustukset

Toiminta-avustukset vuodelle 2022

Yhdistykset ja säätiöt sekä kyläyhdistykset / -toimikunnat
Kangasalan kaupunki (kaupunginhallitus, sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta) ilmoittaa toiminta-avustusten hakemisesta 2.3.2022 seuraavasti:  www.kangasala.fi /ajankohtaiset uutiset, sähköisellä ilmoitustaululla, Kangasalan Sanomissa sekä Sydän-hämeen -lehdessä .

Kangasalan kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Kangasalan kaupungin arvojen mukaista ja joka edistää strategisten tavoitteiden toteutumista. Avustusten saajat täydentävät kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia myöntävä toimielin voi vuosittain linjata erityiset painopisteet avustustoiminnalleen.

Avustusta voi saada hakija, jonka kotipaikka on Kangasalan kaupunki tai toiminta, johon avustusta haetaan, sijoittuu Kangasalan kaupungin alueelle. Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja hyviä tapoja.

Kangasalan kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaan on koottu Kangasalan kaupungin avustustoiminnan myöntämisen periaatteet (kh 21.12.2015 § 400) joita kaupunginhallitus, lautakunnat ja muut toimielimet noudattavat julistaessaan haettavaksi ja myöntäessään avustuksia sekä valvoessaan avustusten käyttöä.

Lue tästä Kangasalan kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet

Kyläyhdistykset / -toimikunnat
Avustusta voi hakea kyläyhdistys / -toimikunta, joka sijaitsee haja-asutusalueella ja jolla ei ole pitkäaikaista vuokrasopimusta kylätalosta kaupungin kanssa. Hakemisesta ilmoitetaan 2.3.2022.

Toiminta-avustuslomake yhdistykset, säätiöt sekä kyläyhdistykset/ -toimikunnat: 
Avustus-lomake 2022 kaupunginhallitukselle (pdf)
Avustus-lomake 2022 kaupunginhallitukselle (docx)
Linkki sähköinen lomake kaupunginhallitukselle (vahva tunnistautuminen)


Kaupunginhallitukselle osoitettujen avustushakemusten toimittaminen
Avustushakemus (myös sähköinen lomake) sekä liitteet tulee toimittaa 31.3. 2022 klo 15. mennessä:

1) lähettämällä postitse os. Kangasalan kaupunginhallitus, Kunnantie 1, PL 50, 36201 Kangasala
2) tuomalla os. Kaupunginvirasto 1 palvelupisteeseen os.  Kunnantie 1, Kangasala  (avoinna klo 9 -15),
3) sähköisellä lomakkeella (vahva tunnistautuminen)
4) tai lähettämällä pdf-tiedostona sähköpostin liitteenä osoitettuna kaupunginhallitukselle: kirjaamo(at)kangasala.fi (avustushakemus sekä liitteet samassa koosteessa) 

Lisätietoja: talousjohtaja Petri Lätti, os. petri.latti(at)kangasala.fi ja tutkimussihteeri tarja.ruukala(at)kangasala.fi


Avustuksen maksaminen

Toiminta-avustus maksetaan aikaisintaan kun myöntämispäätös on saanut lainvoiman ja kun avustusta saanut yhteisö (yhdistys, säätiö, kyläyhdistys/ -toimikunta) on esittänyt hakemuksessa mainitut liitteet:

Edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus 
Selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä 
Talousarvio ja toimintasuunnitelma avustushakuvuodelle


Sosiaali- ja terveyslautakunta
Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminta edistää kuntalaisten ennalta ehkäisevää ja hyvinvointia lisäävää toimintaa (esim. avustus suunnataan ikäihmisten, lapsiperheiden tai vammaisten toimintaan.) Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien toiminta-avustusten hakemisesta ilmoitetaan 2.3.2022.

Linkki sähköiseen avustushakemukseen sosiaali- ja terveyslautakunnalle (vahva tunnistautuminen)
Avustuslomake sosiaali- ja terveyslautakunta 2022 (pdf)
Avustuslomake sosiaali- ja terveyslautakunta 2022 (word)

Hakemukset liitteineen vuodelle 2022 ja tiliselvitys vuoden 2021 toiminta-avustuksen käytöstä tulee toimittaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle viimeistään 31.3.2022 klo 15.

1) lähettämällä pdf-tiedostona sähköpostin liitteenä: kirjaamo(at)kangasala.fi (avustushakemus sekä liitteet samassa koosteessa)

2) lähettämällä osoitteeseen: Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunta, PL 50, 36201 Kangasala

3) tuomalla Kaupunginvirasto 1:n palvelupisteeseen os. Kunnantie 1, Kangasala (avoinna klo 9.00-15.00)

Lisätietoja: suunnittelija Aila Halsinaho etunimi.sukunimi(at)kangasala.fi, p. 040 722 9005


Kulttuuri, nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustusten hakeminen
Hakulomakkeet (avataan hakuajan alkaessa) ja tarkemmat ohjeet: www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset


Tieavustusten hakeminen

Tieavustusten hakemisesta ilmoitetaan erillisellä ilmoituksella Kangasalan Sanomissa ja Sydän -hämeen lehdessä myöhemmin keväällä 2022.