Avustukset

Toiminta-avustus

Yhdistykset ja säätiöt
Kangasalan kaupunki (kaupunginhallitus, sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta) ilmoittaa toiminta-avustusten hakemisesta sähköisellä ilmoitustaululla, Kangasalan Sanomissa sekä Sydän-hämeen -lehdessä. Vuoden 2020 toiminta-avustusten hakuaika on 26.2.2020 – 27.3.2020 klo 15.00.

Kangasalan kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Kangasalan kaupungin arvojen mukaista ja joka edistää strategisten tavoitteiden toteutumista. Avustusten saajat täydentävät kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia myöntävä toimielin voi vuosittain linjata erityiset painopisteet avustustoiminnalleen.

Avustusta voi saada hakija, jonka kotipaikka on Kangasalan kaupunki tai toiminta, johon avustusta haetaan, sijoittuu Kangasalan kaupungin alueelle. Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja hyviä tapoja.

Kangasalan kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaan on koottu Kangasalan kaupungin avustustoiminnan myöntämisen periaatteet (kh 21.12.2015 § 400) joita kaupunginhallitus, lautakunnat ja muut toimielimet noudattavat julistaessaan haettavaksi ja myöntäessään avustuksia sekä valvoessaan avustusten käyttöä.


Hakuohje

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallituksen myöntämää toiminta-avustusta voi hakea seuraavat:
-yhdistykset ja säätiöt
-kylätoimikunnat ja -yhdistykset

Avustushakemuksen toimittaminen
Avustushakemus sekä liitteet tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 27.3. klo 15 mennessä:
1) lähettämällä os. Kangasalan kaupunginhallitus, Kunnantie 1, PL 50, 36201 Kangasala,
2) tuomalla os. Kaupunginvirasto 1 palvelupisteeseen os.  Kunnantie 1, Kangasala  (avoinna klo 9 -15)
3) tai lähettämällä pdf-tiedostona sähköpostin liitteenä: kirjaamo(at)kangasala.fi (avustushakemus sekä liitteet samassa koosteessa)

Lisätietoja: talousjohtaja seppo.saarinen(at)kangasala.fi ja tutkimussihteeri tarja.ruukala(at)kangasala.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Avustukset on tarkoitettu rekisteröidyille yhdistyksille, joiden toiminta edistää kuntalaisten ennalta ehkäisevää ja hyvinvointia lisäävää toimintaa (esim. avustus suunnataan ikäihmisten, lapsiperheiden, vammaisten toimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien toiminta-avustusten hakuaika on 26.2.-27.3.2020.

Avustushakemus 2020.pdf  
Avustus-lomake 2020. docx

Hakemukset liitteineen vuodelle 2020 ja tiliselvitys vuoden 2019 toiminta-avustuksen käytöstä tulee toimittaa sosiaali- ja terveyslautakunnalle 27.3.2020 klo 15.00 mennessä:

1) lähettämällä osoitteeseen: Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunta, PL 50, 36201 Kangasala,

2) tuomalla Kaupunginvirasto 1:n palvelupisteeseen os. Kunnantie 1, Kangasala (avoinna klo 9.00-15.00) tai

3) lähettämällä pdf-tiedostona sähköpostin liitteenä: kirjaamo(at)kangasala.fi (avustushakemus sekä liitteet samassa koosteessa)

Lisätietoja: suunnittelija Anni Vainionpää, etunimi.sukunimi(at)kangasala.fi, p. 040 722 9005

Sivistyslautakunta
Hakulomakkeet (avataan hakuajan alkaessa) ja tarkemmat ohjeet: www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset


Elinympäristölautakunta

Ilmoittaa tieavustuksen hakemisesta  erillisellä ilmoituksella Kangasalan Sanomissa ja Sydän -hämeen lehdessä myöhemmin keväällä 2020.

Kylätoimikunnat ja kyläyhdistykset
Kylätoimikunnat ja kyläyhdistysten avustuksen hakuaika 26.2. – 15.5.2020.
Avustusta voi hakea kyläyhdistys/kylätoimikunta, joka sijaitsee haja-asutusalueella ja jolla ei ole pitkäaikaista vuokrasopimusta kylätalosta kaupungin kanssa.

Avustushakemus ja ohje
Tallenna avustushakemus, tulosta ja toimita allekirjoitettu avustushakemus ja vaaditut liitteet valitsemallasi tavalla määräaikaan mennessä.
Avustushakemus 2020

Avustuksen maksaminen
Toiminta-avustus maksetaan aikaisintaan kun myöntämispäätös on saanut lainvoiman ja kun avustusta saanut yhteisö (yhdistys, säätiö, kylätoimikunta/ -yhdistys) on esittänyt edellisen kauden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.