Avustukset

Kangasalan kaupunki myöntää avustuksia toimintaan, joka on Kangasalan kaupungin arvojen mukaista ja joka edistää strategisten tavoitteiden toteutumista. Avustusten saajat täydentävät kaupungin omaa palvelutuotantoa. Avustuksia myöntävä toimielin voi vuosittain linjata erityiset painopisteet avustustoiminnalleen.

Avustusta voi saada hakija, jonka kotipaikka on Kangasalan kaupunki tai toiminta, johon avustusta haetaan, sijoittuu Kangasalan kaupungin alueelle.

Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja hyviä tapoja.

Kangasalan kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaan on koottu Kangasalan kaupungin avustustoiminnan myöntämisen periaatteet joita kaupunginhallitus, lautakunnat ja muut toimielimet noudattavat julistaessaan haettavaksi ja myöntäessään avusustuksia sekä valvoessaan avustusten käyttöä.


Hakuohje

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus ilmoittaa toiminta-avustusten hakemisesta Kangasalan Sanomissa sekä Sydän-hämeen -lehdessä erikseen ilmoitettuna aikana. Kaupunginhallituksen myöntämää toiminta-avustusta voi hakea seuraavat:
-yhdistykset ja säätiöt
-kylätoimikunnat ja -yhdistykset

Toiminta-avustusta hakeva yhteisö voi laskuttaa avustuksen aikaisintaan, kun myöntämispäätös on saanut lainvoiman ja kun avusuusta saanut yhteisö (yhdistys, säätiö, kylätoimikunta/ -yhdistys) on esittänyt edellisen kauden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

 

Muiden toimielinten päättämät avustukset

Muiden toimielinten (sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, elinvoimalautakunta ja viranomaislautakunta) päättämät avustukset julistetaan haettavaksi erillisellä ilmoituksella.