Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtaja johtaa kuntalain mukaisesti kaupungin hallintoa, taloutta ja kaupunkikonsernia kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kangasalan kaupungin johtamisessa korostetaan kuntastrategiassa asettuja tavoitteita, ennakointia, suunnitelmallisuutta, viestintää, vuorovaikutusta, avoimuutta sekä hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Kaupunginjohtajan työn painopistealueita ovat

 • kaupunkiorganisaation ja kaupunkikonsernin johtaminen ja yhteistyön kehittäminen
 • kaupunkistrategian ja siihen liittyvien ohjelmien laatimisprosessien johtaminen
 • kesäpäivän kulttuurikaupungin itsenäisyyden, identiteetin ja imagon vaaliminen ja vahvistaminen
 • kaupunkiorganisaatiota ja toimintaosaamista uudistava muutosjohtaminen
 • kaupungin johtoryhmän johtaminen ja johtoryhmän kehittäminen
 • kaupungin talouden johtaminen kaupungin talouden tasapainoisuudesta ja pitkän tähtäimen kehityksestä huolehtien
 • johtamisjärjestelmien ja johtamisen vuosisuunnittelun kehittäminen
 • hallinto- ja henkilöstöorganisaation kehittäminen hyvästä työilmapiiristä huolehtien
 • työyhteisöjen vastuullisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden kehittäminen
 • osaamisen johtamisen kehittäminen
 • palvelutoiminnan sekä sen tuloksellisuuden ja laadun kehittämisen johtaminen
 • elinkeinopolitiikan johtaminen ja elinkeinoelämän edellytysten parantaminen
 • maankäytön johtaminen
 • luovan ja innovatiivisen työskentelykulttuurin vahvistaminen
 • vastata kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä esittelystä hallintosäännön periaatteiden mukaisesti
 • vastata viestinnän johtamisesta
 • tiedolla johtamisen kehittäminen
 • kuntayhteistyö, seudullinen yhteistyö, edunvalvonta, verkostojen luominen ja johtaminen
 • EU-edunvalvonta, EU-rahoituksen hyödyntämisen kehittäminen ja Kangasalle tärkeiden avainasioiden ja hankkeiden edistäminen, Kangasalle lisäarvoa tuovan kansainvälisyyden kehittäminen
 • sisäisen valvonnan järjestäminen, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestäminen sekä konsernivalvonnan toteuttaminen
 • kaupunkilaisten osallisuuden, asukaslähtöisyyden ja yhteisöllisyyden kehittäminen
 • asukkaiden omaehtoisuuteen perustuvien hyvinvointia tukevien toimenpiteiden edistäminen
 • päätöksenteon avoimuuden ja ennakointimenettelyn kehittäminen

Kaupunginjohtaja Oskari Auvisen merkittävimmät luottamustehtävät: Kuntien Hankintapalvelu KuHa Oy:n hallituksen jäsen, Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hallituksen jäsen, Tammervoima Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, Pyöräilykuntien verkoston puheenjohtaja