Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välinen ensisijainen yhteydenpitokanava on Wilma. Huoltajilla on käytössään omat Wilma-tunnukset. Muita yhteydenpitokanavia ovat sähköposti sekä puhelin.

Koulussamme toimii oppilaiden huoltajista koostuva vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistys tukee koulumme toimintaa monin eri tavoin.

Koulussa pidetään luokkakohtaisia vanhempainiltoja yksi jokaista luokkaa kohden.
Vanhempainiltojen ohjelma on luokkakohtainen.

Vanhempainillat

Syksyllä 2022 jokainen luokka pitää oman vanhempainiltansa koululla, tarvittaessa hybridinä.

Muita vanhempainiltoja pidetään tarpeen mukaan.

1. – 4. luokilla välitodistuksen sijaan luokanopettaja käy arviointikeskustelun oppilaan ja huoltajan kanssa.
2. luokalla sekä 6. luokalla käydään opetussuunnitelmassa mainitut nivelvaiheen arviointikeskustelut ja ne kirjataan Wilmaan.

Arviointikeskustelut korvaavat vanhempainvartit 1.-4. luokilla ja 6. luokalla. 5. luokkien huoltajille tarjotaan mahdollisuutta vanhempainvarttiin lukuvuoden aikana.

Juhlat

Joulujuhla  huoltajille ke 20.12. klo 18, oppilaille to 21.12. klo 9, esittävät luokat: 2 lk:t, 4. lk:t ja 6. lk:t.

Kevätjuhla    huoltajille to 30.5. klo 18, oppilaille pe 31.5. klo 9.00 , esittävät luokat: 1 lk:t, 3. lk:t ja 5. lk:t.