Kerhon järjestäminen

 • Kerhot ovat koulun toimintaa. Koulun ulkopuoliset kerhotoimijat sopivat aina kerhoista ja käytännön järjestelyistä koulun rehtorin kanssa.
 • Koululla on oma kerhobudjetti, jota hallinnoi rehtori.
 • Yläkouluilla ja isommilla alakouluilla on oma kerhoyhdyshenkilö. Kaikissa kerhoasioissa voi ottaa yhteyttä rehtoriin tai kerhoyhdyshenkilöön. Kerhoyhdyshenkilöt lv. 2018-2019 ovat:
  • Havisevan koulu Jaakko Keltto
  • Huutijärven koulu Seppo Mäkinen
  • Kirkkoharjun koulu Anniina Laukkanen
  • Liuksialan koulu Anna Tervas-Ojanen
  • Ruutanan koulu Reetta Kaipia
  • Sariolan koulu Pekka Lumijärvi
  • Suoraman koulu Maarit Inomaa
  • Vatialan koulu Terhi Niinimaa
  • Pikkolan koulu Saija Artama
  • Pitkäjärven koulu Elina Mäki-Maunus
  • Oppilashuollolliset kerhot johtava erityisopettaja Jaana Ronkainen-Salminen
 • Lisäksi jokaisella vanhempainyhdistyksellä on oma erillinen kerhomääräraha. Ks. vanhempainyhdistyksen kerhot.
 • Seurat, järjestöt, yhdistykset  ja yritykset voivat olla myös kerhotoimijoita yhteistyössä koulujen ja vanhempainyhdistysten kanssa.
 • Koulun ulkopuolinen kerho-ohjaaja esittää tarvittaessa koulun rehtorille rikosrekisteriotteen.
 • Kerhomäärärahaa voi käyttää kerho-ohjaajien palkkioihin, kerhokuljetuksiin ja kerhoon liittyviin kohtuullisiin materiaalikustannuksiin.
 • Kerhorahoja ei voi käyttää tilavuokriin eikä kalustohankintoihin.
 • Yhden kerran tapahtuma, esim. lasketteluretki, ei ole kerho.
 • Kerhosta laaditaan sähköinen suunnitelma ja loppuarviointi. Täytetyt lomakkeet toimitetaan koulun rehtorille.
 • Kerhotunnin pituus on 60 minuuttia.