Kerhon järjestäminen

 • Kerhot ovat koulun toimintaa. Koulun ulkopuoliset kerhotoimijat sopivat aina kerhoista ja käytännön järjestelyistä koulun rehtorin kanssa.
 • Koululla on oma kerhobudjetti, jota hallinnoi rehtori.
 • Kaikissa kerhoasioissa voi ottaa yhteyttä rehtoriin tai kerhoyhdyshenkilöön. Kerhoyhdyshenkilöt ovat:
  • Huutijärven koulu Seppo Mäkinen
  • Kirkkoharjun koulu Anniina Laukkanen
  • Liuksialan koulu Anna Tervas-Ojanen
  • Ruutanan koulu ja Havisevan koulutalo Reetta Kaipia
  • Sariolan yhtenäiskoulu Tommi Jalava
  • Suoraman koulu ja Tursolan korttelikoulu Minna Palovuori
  • Vatialan koulu Anssi Paavola
  • Pikkolan koulu Janne Saaranen
  • Pitkäjärven koulu Elina Mäki-Maunus
  • Oppilashuollolliset kerhot johtava erityisopettaja Jaana Ronkainen-Salminen
 • Lisäksi jokaisella vanhempainyhdistyksellä on oma erillinen kerhomääräraha. Ks. vanhempainyhdistyksen kerhot.
 • Seurat, järjestöt, yhdistykset  ja yritykset voivat olla myös kerhotoimijoita yhteistyössä koulujen ja vanhempainyhdistysten kanssa.
 • Koulun ulkopuolinen kerho-ohjaaja esittää tarvittaessa koulun rehtorille rikosrekisteriotteen. Koulun rehtorille/toimistosihteerille tulee toimittaa myös perustiedot palkkion maksua varten.
 • Kerhomäärärahaa voi käyttää kerho-ohjaajien palkkioihin, kerhokuljetuksiin ja kerhoon liittyviin kohtuullisiin materiaalikustannuksiin.
 • Kerhorahoja ei voi käyttää tilavuokriin eikä kalustohankintoihin.
 • Yhden kerran tapahtuma, esim. lasketteluretki, ei ole kerho.
 • Kerhosta laaditaan sähköinen suunnitelma ja loppuarviointi.
 • Kerhotunnin pituus on 60 minuuttia.