Koulun esittely

Tursolan koulu sijaitsee Asemantien varressa, noin kolmen kilometrin päässä Kangasalan keskustasta.

Tursolan koulu on alkuopetuksen koulu (luokat 1-2). Tursolan päiväkodin esiopetusryhmät toimivat koulun tiloissa.  Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö on tiivistä.

Lukuvuonna 2021-2022 koulussa työskentelee n. 120 oppilasta, kuusi luokanopettajaa ja laaja-alainen erityisopettaja.  Koulunkäynninohjaajia on 2 ja iltapäiväkerho-ohjaajia 4 (kolme heistä myös osittain koulun puolella).  Esiopetusryhmiä on kaksi.  Tänä lukuvuonna Suoraman koulun 3f-luokka opiskelee Tursolan koulun tiloissa.

Tursolan korttelikoulu aloitti toimintansa vuonna 2009, jolloin nykyinen koulurakennus valmistui.  Samassa pihapiirissä on aikanaan toiminut Tursolan kansakoulu, joka lakkautettiin 1970-luvulla.

Tursolan korttelikoulu kuuluu hallinnollisesti Suoraman kouluun. Tämä tarkoittaa sitä, että kouluja käsitellään hallinnollisesti yhtenä yksikkönä, jonka pääkouluna on Suoraman koulu.