Koulun esittely

Koulumme sijaitsee Kangasalan ydinkeskustassa. 384 oppilastamme opiskelevat kahdessa rakennuksessa Kirkkoharjun näkötornin varjossa.

Kirkkoharjun koulu luo edellytykset kasvamiselle ja oppimiselle itsetuntoa kehittävässä, koulutyötä arvostavassa ja turvallisessa oppimisympäristössä. Koulu ohjaa yhteistyön ja toiminnan kautta perustietojen ja -taitojen aktiiviseen hankintaan ja omaksumiseen.