POP- ja Siltaopetus

Vatialan koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi pidennetyn opetusvelvollisuuden pienryhmiä (POP-opetus) ja perusopetuksen pienryhmiä (Silta-luokat). POP-luokilla opetusta järjestetään oppiainejakoisesti tai toiminta-alueisiin perustuen. Silta-luokkia on kaksi: Silta 1-3 ja Silta 4-6.

Vatialan koulun pienryhmät esittelytiedosto