Kiusaamista ehkäisevä työ

Kangasalan kaupungin kouluilla on käytössä kaikille kouluille yhteinen kiusaamisen vastaisen työn suunnitelma. Suunnitelma löytyy Perusopetuksen sivustolta Kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet.

Linkki on alla:

Kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet – Kangasala

Koulun jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus puuttua kohtaamaansa oppilaiden epäasialliseen käytökseen. Epäasiallinen käytös tulee saattaa oppilasta opettavan opettajan tietoon.

Oppilaiden välisien kiusaamis- ja ristiriitatilanteiden selvittelyä varten Kangasalla on käytössä koulusovittelu-malli. Koulusovittelutyöstä vastaa koululla erillinen koulusovittelu-tiimi. Luokanopettaja tai muu koulun työntekijä ohjaa tapaukset tarvittaessa koulusovittelutiimin hoidettavaksi. Koulusovittelumallin kuvaus löytyy yllä olevalta sivustolta.

Huoltajien toivotaan olevan ensisijaisesti yhteydessä oppilaan omaan opettajaan kiusaamis- ja ristiriitatilanteiden selvittelyasioissa. Opettajan vastuulla on selvittää tuen tarvetta ja tarvittaessa ohjata tilanne oppilashuollon työryhmien selvitettäväksi.