Oppilaskunta

Ruutanan koulun oppilaskunta

Koulussa toimii aktiivinen oppilaskunta, johon kuuluvat kuuluvat kaikki 1.–6. luokkien oppilaat. Käytännössä toiminnasta vastaa kuitenkin oppilaskunnan hallitus, johon luokat äänestävät edustajansa sekä varajäsenen varsinaiselle edustajalle. Oppilaskunnan hallituksen ohjaavina opettajina toimivat lukuvuonna 2022-2023 Reetta Kaipia sekä Elisa Leino. Oppilaskunnan toiminnan tarkoituksena on ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön ja edistää vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskunta on oppilaiden oma keino vaikuttaa ja se toimii yhteistyöväylänä koulun henkilökunnan kanssa. Yhtenä tavoitteena on parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Luokan oman edustajan kautta jokainen luokka ja oppilas voi välittää toiveensa ja ideansa eteenpäin. Oppilaskunta osallistuu myös erilaisten tapahtumien ideointiin ja toteutukseen ja on mukana laatimassa koulun sääntöjä.

Oppilaskunnan edustaja osallistuu säännöllisesti koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Kokouksissa edustajan on mahdollista nostaa keskusteluun oppilaiden näkökulmasta tärkeitä teemoja ja ajatuksia.