Oppilaskunta

Ruutanan koulun oppilaskunta

Koulumme oppilaskunta jatkaa toimintaansa lukuvuonna 2020-21.
Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki 1.-6. –luokan oppilaat. Käytännön toiminnasta vastaa oppilaskunnan hallitus, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. Kokoukset pidetään koulupäivän aikana. Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimivat Reetta Kaipia ja Herman Keränen.

Oppilaskunnan toiminnan tarkoituksena on ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön ja edistää vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskunta toimii yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. Oppilaskunta on oppilaiden oma vaikutuskanava, jonka eräänä tavoitteena on parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Luokan oman edustajan kautta jokainen luokka tai oppilas voi välittää toiveensa ja ehdotuksensa eteenpäin. Oppilaskunta osallistuu myös erilaisten tapahtumien ideointiin ja toteutukseen.

Oppilaskunnan jäsenet valitaan elo-syyskuun vaihteessa.