Kouluterveydenhoito

Kouluterveydenhoitaja
Sanna Joenniemi

Puhelin 050 4152291, puhelinaika ma-pe klo 12–12.30
Yhteyden kouluterveydenhoitajaan saa myös Wilman välityksellä.
Avoin vastaanotto ilman ajanvarausta ma-pe klo 12–13 kouluterveydenhuollon tiloissa Vatialan terveysasemalla.

Koululääkäri
Katja Tervonen
Ajanvaraus kouluterveydenhoitajalta, vastaanotto Vatialan terveysasemalla

Fysioterapeutti
Eeva Mäkinen
Puhelin 050 3243370 ma-to klo 12–13
eeva.k.makinen@pirha.fi

Vastaanotto Kangasalan keskusterveysaseman kuntoutusosastolla.

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä, jonka painopisteenä ovat oppilaan kasvun, kehityksen ja terveydentilan seuraaminen sekä oppilaan ja hänen perheensä terveyden edistäminen, terveysneuvonta ja terveysongelmien ennaltaehkäisy. Sitä toteuttavat kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja ja lääkäri. Käytännön työtä ovat mm. terveystarkastukset, neuvonta, rokottaminen, huoltajan kasvatustyön tukeminen, ensiapu, yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa sekä oppilashuoltotyöhön osallistuminen. Kouluterveydenhuollosta oppilas voidaan tarvittaessa ohjata esim. erikoissairaanhoitoon tai terveyskeskuksen muiden palveluiden piiriin. Kouluterveydenhuolto tarjoaa myös ehkäisyneuvolapalveluita.

Yläkouluikäisille oppilaille tehdään terveystarkastus vuosittain. Terveydenhoitajan suorittamaan 7. luokan tarkastukseen kutsutaan myös huoltaja mukaan. 8. luokan oppilaille tehdään tarkastus sekä terveydenhoitajan että koululääkärin toimesta. 9. luokalla tarkastuksen tekee terveydenhoitaja. 7. ja 8. luokan tarkastuksissa käytetään apuna oppilaan ja huoltajan täyttämiä esitietolomakkeita. 8. luokan tarkastuksessa hyödynnetään myös huoltajan luvalla luokanvalvojalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa.Kouluterveydenhoitajaan voi olla yhteydessä kaikissa lapsen terveyteen, kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Suun terveyspalvelut

Vatialan hammashoitola (keskitetty ajanvaraus) puh. (03) 56554023 ma-pe klo 8.00-15.00

Hammashoitolasta oppilas kutsutaan tarkastukseen, jonka perusteella tehdään tarvittava hoito. Mahdollisissa särky-, tapaturma- ym. tilanteissa oppilas voi ottaa yhteyttä puhelimitse keskitettyyn ajanvaraukseen.

Annettuja aikoja pitää noudattaa. Ajansiirrot ja peruutukset on tehtävä viimeistään 24 h ennen varattua aikaa. 18 vuotta täyttäneiltä peritään sakkomaksu 50,80 euroa, jos varatulle ajalle jätetään saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Oppilaiden hammashoitoa koskevissa asioissa vastaamme mielellämme kysymyksiin.