Koulun esittely

Havisevan koulutalo on rakennettu vuonna 1957. Koulu sijaitsee Kangasalan pohjoisosassa Jyväskylän radan varressa. Kangasalan keskustaan on matkaa 12km ja Tampereelle 20km. Koulussamme on kuusi vuosiluokkaa, yhteensä hieman yli 100 oppilasta Havisevan, Suinulan, Lihasulan ja Ruutanan alueilta.

Havisevan koulutalon toiminta-ajatuksena on ammattitaitoisen henkilökunnan avulla yhteistyössä kotien kanssa pyrkiä kasvattamaan tasapainoisia, yhteistyökykyisiä ja elinympäristöstään vastuuta kantavia kansalaisia. Koulumme arjessa korostuu yhteisöllisyys, yhteistoiminnallisuus ja toisen huomioonottaminen. Oppilaita kannustetaan osallistumaan, tekemään yhteistyötä yli luokkarajojen ja ottamaan vastuuta. Järjestämme yhdessä Havisevan koulun vanhempainyhdistyksen, Harjulan Hallan ja Ruutanan koulun muiden luokkien kanssa erilaisia tapahtumia ja kisailuja.