Koulun esittely

Ruutanan koulu sijaitsee Vesijärven rannalla 8 km päässä Kangasalan keskustasta. Tampereelle matkaa on 14km. Kouluamme ympäröi monipuolinen luonto. Koulussamme opiskelee yli 330 oppilaista esikoululaisista kuudesluokkalaisiin, henkilökuntaa on kolmisenkymmentä.

Puukoulu on valmistunut vuonna 1925, päärakennus (kivikoulu) 1952 ja Koivurinne 2014. Päärakennukseen on tehty laajennukset vuosina 1994 ja 2008.Rantakoulun tilat otettiin käyttöön tammikuussa 2019.

Ruutanan koulun tehtävä on kasvattaa itsenäisiä, yhteistyökykyisiä ja hyvän itsetunnon omaavia yksilöitä kiinteässä yhteistyössä ympäröivän kyläyhteisön kanssa. Oppilasta ohjataan tiedostamaan, että hän osana ympäröivää luontoa tietomääränsä karttuessa pystyy kehittämään itsestään yhteiskunnassa vastuuta kantavan ja yhteiskunnan haasteista suoriutuvan jäsenen.