Koulun esittely

Ruutanan koulu sijaitsee monipuolisen luonnon ympäröimänä Vesijärven rannalla 8 kilometrin päässä Kangasalan keskustasta ja 14 kilometrin päässä Tampereelta. Koulussamme opiskelee n. 350 oppilasta esikoululaisista kuudesluokkalaisiin. Ruutanan kouluun kuuluu hallinnollisesti myös Havisevan koulutalo, jossa opiskelee n. 100 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Havisevan koulutalon toiminnasta voit lukea tarkemmin koulun omilta sivuilta.

Ruutanan koulu saa uuden päärakennuksen vuoden 2025 alkupuolella. Tällä hetkellä käytössämme on puukoulu, joka on valmistunut vuonna 1925, päärakennus (kivikoulu) vuodelta 1952, Koivurinne vuodelta 2014 ja uusimpana rantakoulu, joka otettiin käyttöön tammikuussa 2019. Päärakennukseen on tehty laajennukset vuosina 1994 ja 2008. Uuden koulurakennuksen valmistuttua käyttöömme jää myös Koivurinne ja historiallisesti arvokas puukoulu.

Koulumme pyrkii kasvattamaan itsenäisiä, yhteistyökykyisiä ja hyvän itsetunnon omaavia ihmisiä. Teemme kasvatustyötämme kiinteässä yhteistyössä ympäröivän kyläyhteisön kanssa. Oppilaitamme ohjataan myös tiedostamaan, että he osana ympäröivää luontoa pystyvät kehittämään itsestään yhteiskunnassa vastuuta kantavia ja monenlaisista tilanteista selviytyviä persoonia.