Oppilaskunta

Oppilaskunta

Huutijärven koululla toimii aktiivinen oppilaskunta, johon kuuluvat kaikki koulumme 1.-6.-luokkalaiset oppilaat. Syksyisin jokaisella oppilaalla on mahdollisuus asettua ehdolle oppilaskunnan vaaleissa. Vaalipäivänä oppilaat valitsevat oppilaskunnan hallitukseen jokaiselta luokalta kaksi edustajaa. Luokkien edustajat toimivat oppilaskunnan hallituksessa yhden lukuvuoden kerrallaan.

Oppilaskunnan tavoitteena on ohjata oppilaita yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia koulun sisällä sekä edistää oppilaiden vastuuta yhteisten asioiden hoidossa. Oppilaskunta järjestää kouluvuoden mittaan erilaisia teema- ja toimintapäiviä, joiden tarkoitus on lisätä oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Oppilaskunnan tärkein tehtävä on saada oppilaiden oma ääni kuuluviin!

Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Ulla Inkeroinen ja Elina Gummerus.