Opiskelu koulussamme

Lukuvuoden 2022-2023 ensimmäinen koulupäivä alkaa 10.8.2022 klo 9.

Vuosittaisia tapahtumia koulullamme ovat mm. syyslukukaudella järjestettävä ulkoilupäivä ja kevälukukaudella järjestettävä talviliikuntapäivä ennen talvilomaa. Perinteinen koulun lähialueen siivouspäivä järjestetään toukokuun aikana.

Kerran lukuvuodessa koulullamme järjestetään koko koulun yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheet vaihtelevat lukuvuosittain.

Oppituntien ajat viikoittain: Oppitunnit pidetään klo 8:00-15:00 välillä. Välitunnit kestävät 15 minuuttia, paitsi 1-2 luokilla on keskellä koulupäivää yksi 30 minuutin välitunti sekä vastaavasti ykluokka-asteittain. Lisäksi on eskareiden ruokailuvuorot.