Opiskelu koulussamme

Vuosittaisia tapahtumia koulullamme ovat mm. syyslukukaudella järjestettävä ulkoilupäivä ja kevälukukaudella järjestettävä talviliikuntapäivä ennen talvilomaa. Perinteinen koulun lähialueen siivouspäivä järjestetään toukokuun aikana.

Kerran lukuvuodessa koulullamme järjestetään koko koulun yhteinen monialainen oppimiskokonaisuus. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien aiheet vaihtelevat lukuvuosittain.

Oppituntien ajat viikoittain: Oppitunnit pidetään klo 8:00-15:00 välillä. Välitunnit kestävät 15 minuuttia, paitsi 1-2 luokilla on keskellä koulupäivää yksi 30 minuutin välitunti sekä vastaavasti yksi kaksoistunti ilman välituntia. Ruokailut ovat koulussamme luokilla 1-6 kolmessa vuorossa. Korona-rajoitusten aikana ruokaillaan vain yksi luokka-aste kerrallaan. Lisäksi on eskareiden ruokailuvuorot.