Kansainvälisyys

ERASMUS+ -PROJEKTI: ”ACT GREEN

01.09.2018 – 31.08.2021

Osallistu Erasmus-kyselyyn tästä!

Kumppanikoulut: 

1) Huutijärven koulu, Kangasala (koordinaattori), yhteyshenkilö Seppo Mäkinen (opettaja)

2) Nokia-Viholan koulu

3) Dimotiko Scholeio Plateos Imathias, Kreikka

4) Scoala Gimnaziala Tiberiu Morariu Salva, Romania

5) Istituto Comprensivo Statale Gambettola, Italia

6) Agrupamento de Escolas de Vialonga, Portugali

 

Projektimme painopistealueita ja avaintavoitteita: 

Luonto: Ilmastonmuutos, roskaaminen, saastuminen ja rakentaminen uhkaavat luonnon tasapainoa. Tavoitteemme on oppia tuntemaan luontoa paremmin ja ymmärtämään jotakin siitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa luontoon ja pyrkiä itse toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä myös vaikuttamaan toisiin ihmisiin ja heidän toimintatapoihinsa.

Sosiaaliset taidot: Tavoitteenamme on oppia kantamaan vastuuta omasta käyttäytymisestämme ja toiminnastamme. Toivoisimme voivamme edistää kunnioittavaa ja arvostavaa asennoitumista muita ihmisiä kohtaan alkuperämaasta, uskonnosta, kulttuurista, ihonväristä tai sosiaalisesta taustasta riippumatta.

Yhteistyötaidot: Tavoitteenamme on edistää oppilaiden sitoutumista yhteiskunnan toimintaan yhdessä muiden kanssa. Toivomme löytävämme uusia työkaluja oppilaiden opiskelumotivaation parantamiseksi, työrauhan edistämiseksi luokassa, oppilaiden osallistamiseksi sekä ryhmätyöskentelyn tehostamiseksi. Haluamme myös kannustaa kaikkia entistä aktiivisempaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Tiedot ja erityistaidot: Projektissa pyrimme työskentelyn opettavan kaikille tärkeää tietoa luonnosta ja maailmasta, uutta osaamista sekä erityistaitoja, joita tarvitaan tulevaisuudessa (esim. tietotekniikka).