Oppilasagentit

Huutijärven koulussa toimii koulun oppilaista koostuva oppilasagenttijoukko. Oppilasagentit ovat 5. ja 6. luokkien oppilaita, jotka ovat saaneet erillistä lisäkoulutusta digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön. He toimivat myös koulutus- ja aputehtävissä eri luokkien oppitunneilla, mm. Huutijärven koulun tutorpäivissä. Oppilasagenttitoiminnan ohjaavana opettajana toimii Timo Koskela.