Oppilasagentit

Oppilasagentit

Huutijärven koulussa toimii koulun oppilaista koostuva oppilasagenttijoukko. Digiasioissa pääsääntöisesti apuna toimivia agentteja nimitetään siis oppilasagenteiksi. Oppilasagentit ovat 5. ja 6. luokkien oppilaita, jotka ovat saaneet erillistä lisäkoulutusta digitaalisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön. He toimivat myös koulutus- ja aputehtävissä eri luokkien oppitunneilla, mm. Huutijärven koulun tutorpäivissä. Oppilasagenttitoiminnan ohjaavana opettajana toimii Timo Koskela.

Ketu-agentit

Huutijärven koulun kestävän tulevaisuuden oppilasagenttitoiminnan tavoitteena on oppia huomaamaan, millä eri tavoin koulussamme noudatetaan kestävän tulevaisuuden periaatteita, keksiä keinoja, miten toimintaa voi tehostaa ja keksiä uusia keinoja kiertotalouden edistämiseksi. Pyrimme myös löytämään keinoja, joiden avulla voimme edistää kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa vaikuttamalla kaupunkimme päättäjien, koulumme henkilökunnan ja oppilaiden sekä lähiympäristön asenteisiin.
Koulumme kestävän tulevaisuuden agentit valitaan 4.-6. -luokkien oppilaista.