Muut koulun ulkopuoliset kerhonjärjestäjät

  • Seurat, järjestöt, yhdistykset, yritykset ja yksityiset erityisosaajat voivat olla kerhotoimijoita yhteistyössä koulujen ja vanhempainyhdistysten kanssa.
  • Kerhot ovat koulun toimintaa. Koulun ulkopuoliset kerhotoimijat sopivat aina koulun rehtorin kanssa kerhon järjestämisestä.
  • Koulun ulkopuolinen kerho-ohjaaja esittää tarvittaessa koulun rehtorille rikosrekisteriotteen.
  • Kerhomäärärahaa voi käyttää kerho-ohjaajien palkkioihin, kerhokuljetuksiin ja kerhoon liittyviin kohtuullisiin materiaalikustannuksiin.
  • Kerhorahoja ei voi käyttää tilavuokriin eikä kalustohankintoihin.
  • Yhden kerran tapahtuma, esim. lasketteluretki, ei ole kerho.
  • Kerhosta laaditaan aina sähköinen kerhosuunnitelma ja sähköinen kerhoarviointi. Lomakkeet löytyvät sivun oikeasta laidasta linkistä ”Sähköiset lomakkeet”.
  • Kerhotunnin pituus on 60 minuuttia.