Oppilasagenttitoiminta

OppilasAgentti-toimintamallissa valjastetaan oppilaiden teknologiaosaaminen koko koulun TVT-käytön hyväksi. Olemme mukana luomassa valtakunnallista vertaistuellista toimintamallia, joka toimii samalla opettajien tukena opetusteknologian hyödyntämisessä opetuksessa. Monella oppilaalla on hyvät ja monipuoliset teknologiavalmiudet ja ennen kaikkea aitoa intoa kehittää niitä entisestään. Toiminnasta hyötyvät kaikki ja yhdessä saadaan myös enemmän aikaiseksi.

Pikkolan koulun agenteilla on lukuvuosittain muutamia isompia tapahtumia sekä koulutuksia ja toiminta perustuu puhtaasti vapaaehtoisuuteen. Agentteja on koulussamme tällä hetkellä viitisentoista kappaletta.

Lisää toiminnasta oppilasagentti.fi -sivustolta.