Oppilaskunta

Vatialan koulun oppilaskunta toimii aktiivisesti. Oppilaskunnan vetäjinä toimivat opettajat Jessica Taipale ja Jesse Mattila.

Oppilaskunnan hallituksessa on edustajat ja varaedustajat kaikilta luokilta sekä eskariryhmistä.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti. Toiminnallaan se osallistuu koulun kehittämistyöhön ja se ideoi koululle ja oppilaille yhteistä toimintaa.