Oppilaskunta

Vatialan koulun oppilaskunta toimii aktiivisesti. Oppilaskunnan vetäjinä toimivat opettajat Jessica Taipale ja Jenni Vihavainen.

Oppilaskunnassa on edustajat kaikilta luokilta kakkosesta ylöspäin. Luokilta on valittu oppilaskuntaan edustajat ja heille varaedustajat.

Oppilaskunta kokoontuu säännöllisesti. Toiminnallaan se osallistuu koulun kehittämistyöhön ja se ideoi koululle ja oppilaille yhteistä toimintaa.