Pedagoginen käsikirja

Vatialan koulun pedagoginen käsikirja kertoo lyhennetyssä muodossa koulun toiminnasta, ideologiasta ja aikatauluista. Sen tarkoituksena on tarjota käyttäjille tukea opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Pedagoginen käsikirja toimii myös työvälineenä koulun uusien työntekijöiden ja oppilaiden huoltajien perehdyttämisessä.

Vatialan koulun pedagoginen käsikirja on toiminut historiansa aikana koulun uudisrakentamisen pohjamateriaalina. Asiakirja on jatkuvasti kehittyvä ja sitä päivitetään yhteistyössä henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa.

Vatialan koulun pedagogisen käsikirjan tekstiä ja kuvia ei saa kopioida ja käyttää kaupallisessa tarkoituksessa.

Lisätietoja antavat koulun rehtorit.