Kodin ja koulun yhteistyö

  • Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana esiopetus- ja koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa toimintakulttuuria.
  • Kodin, esiopetuksen ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.
  • Päävastuu kasvatuksesta on vanhemmilla, koulu ja muut toimijat täydentävät ja rikastavat kotikasvatusta.
  • Vastuu huoltajien, esiopetuksen ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä.
  • Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, avoimuus ja keskinäinen kunnioitus.

Tämän lukuvuoden tapahtumakalenteri: (päivittyy elokuun aikana)

AIHE AIKA VASTUUHENKILÖ
Rehtorin pikatiedote koteihin 10.8.2022 rehtori
Koko koulun yhteinen  vanhempainilta 22.8.2022 klo 18.00 rehtori + opettajat
Luokkakohtaiset vanhempainillat Syksyn aikana opettajat
Koulun tiedotelehti huoltajille syyskuussa 2022 johtoryhmä
Vanhempainyhdistyksen vuosikokous 15.9.2022
vanh. yhdistys
Yhteinen työpäivä joulumyyjäiset la 26.11. (ei 3.12.) vapaa ma 5.12. Kielitiimit
Itsenäisyysjuhlat 2.12.2022
Luentoilta vanhemmille tulossa vanh. yhd. + rehtori
kielten opet
Kuorojen kannatusyhdistyksen vuosikokous
Koulutulokkaiden tutustumispäivä toukokuu 2023 rehtori + tulvat 1.lk:n opet
Koulutulokkaiden vanhempainilta toukokuu 2023 rehtori
6. luokkien vanhempainilta Pitkäjärvellä ja Pikkolassa toukokuu 2023 rehtorit
Arviointi- ja palautekeskustelut lukuvuoden aikana luokkien opettajat
Yhteistyö vanh. yhdistyksen ja kuorojen kannatusyhdistyksen välillä lukuvuoden aikana opettajat
rehtorin aamukahvi la 26.11. aikana rehtori