Kodin ja koulun yhteistyö

  • Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana esiopetus- ja koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa toimintakulttuuria.
  • Kodin, esiopetuksen ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.
  • Päävastuu kasvatuksesta on vanhemmilla, koulu ja muut toimijat täydentävät ja rikastavat kotikasvatusta.
  • Vastuu huoltajien, esiopetuksen ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä.
  • Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, avoimuus ja keskinäinen kunnioitus.

Tämän lukuvuoden tapahtumakalenteri:

 

AIHE AIKA
Rehtorin pikatiedote koteihin 9.8.2023
Koko koulun yhteinen  vanhempainilta 28.8.2023 klo 18.00
Luokkakohtaiset vanhempainillat Syksyn aikana, pääsääntöisesti 28.8. yhteisen osuuden jälkeen
Koulun tiedotelehti huoltajille syyskuussa 2023
Vanhempainyhdistyksen vuosikokous lukuvuoden aikana
Yhteinen työpäivä 4.5.2024, korvaa työpäivän helatorstain jälkeen eli 10.5.
Joulumyyjäiset Yhteistyössä vanhempien kanssa
Luentoilta vanhemmille Lukuvuoden aikana
Kuorojen kannatusyhdistyksen vuosikokous Lukuvuoden aikana
Koulutulokkaiden tutustumispäivä toukokuu 2024
Koulutulokkaiden vanhempainilta toukokuu 2024
6. luokkien vanhempainilta Pitkäjärvellä ja Pikkolassa toukokuu 2024
Arviointi- ja palautekeskustelut lukuvuoden aikana