Kodin ja koulun yhteistyö

  • Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana esiopetus- ja koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa toimintakulttuuria.
  • Kodin, esiopetuksen ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.
  • Päävastuu kasvatuksesta on vanhemmilla, koulu ja muut toimijat täydentävät ja rikastavat kotikasvatusta.
  • Vastuu huoltajien, esiopetuksen ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä.
  • Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, avoimuus ja keskinäinen kunnioitus.

Tämän lukuvuoden tapahtumakalenteri:

AIHE AIKA VASTUUHENKILÖ
Rehtorin pikatiedote koteihin elokuu 2020 rehtori
Koulun yhteinen vanhempainilta syyskuu 2020 rehtori + opettajat
Luokkakohtaiset vanhempainillat syyskuu 2020 opettajat
Koulun tiedotelehti huoltajille syyskuussa 2020 johtoryhmä
Vanhempainyhdistyksen vuosikokous elokuussa 2020 vanh. yhdistys
Yhteinen työpäivä ei ole tänä vuonna Eo ja kielitiimit
Itsenäisyysjuhlat ei ole tänä vuonna 2. ja 4. ja 6. tiimi
Luentoilta vanhemmille keväällä 2021, liittyy hyvinvointiviikoon vanh. yhd. + rehtori
Kuorojen kannatusyhdistyksen vuosikokous muutaman kerran vuodessa kuorojen vetäjät
Koulutulokkaiden tutustumispäivä toukokuu 2021 rehtori + tulvat 1.lk:n opet
Koulutulokkaiden vanhempainilta toukokuu 2021 rehtori
6. luokkien vanhempainilta Pitkäjärvellä ja Pikkolassa toukokuu 2021 rehtorit
Arviointi- ja palautekeskustelut lukuvuoden aikana luokkien opettajat
Yhteistyö vanh. yhdistyksen ja kuorojen kannatusyhdistyksen välillä lukuvuoden aikana opettajat