Oppilashuollon henkilöstö

rehtori Jyrki Taipale p. 050 4411 720

vastuuopettaja Kirsi Arvela 050 338 0074

erityisopettaja Virpi Holstila 040 133 6331

kouluterveydenhoitaja Anna Kauppi 050 5374659

koulupsykologi Anni Viitanen

koulukuraattori Jenni Brusila-Salovuori

kasvatusohjaaja Mona Puustinen