Oppilashuollon henkilöstö

rehtori Jyrki Taipale p. 050 4411 720

vastuuopettaja Kirsi Arvela 050 338 0074

erityisopettaja Virpi Holstila 040 133 6331

kouluterveydenhoitaja Roosa Sikkilä 050 5374659

koulupsykologi Aino-Maija Kuusela

koulukuraattori Jenni Brusila-Salovuori