Oppilashuollon henkilöstö

rehtori Jyrki Taipale p. 050 4411 720

vastuuopettaja Kirsi Arvela 050 338 0074

erityisopettaja Heidi Larivuo 040 133 6331

kouluterveydenhoitaja Jenna Oinonen 050 5374659

koulupsykologi Tuuli-Kaisa Peltola

koulukuraattori Liisa Niemelä

(kasvatusohjaaja Mona Puustinen)