Oppilashuolto

Oppilashuollon osa-alueet:

  • Yhteisöllinen oppilashuolto
    • koko kouluyhteisön​ hyvinvointi
  • Oppimisen tukeen liittyvä oppilashuolto
  • Yksilöllinen oppilashuolto
    • yksittäisen oppilaan tukemiseen liittyvä moniammatillinen yhteistyö