Koulun esittely

Turvallinen yhteisö, elinkäistä kasvua, hyvinvointia ja oppimista – innostuksen ja ilon kautta.

Suoraman koulu sijaitsee 4 km Kangasalan keskustasta Tampereelle päin, Kangasalantien läheisyydessä. Suoraman koulu muodostaa Tursolan korttelikoulun kanssa yhteisen hallinollisen yksikön. Oppilaita koulussamme on n. 680 (Suoraman koulu n. 560 oppilasta) ja oppilasmäärä on kasvussa. Meillä opiskelee oppilaita 1. – 6. luokilla. Esiopetus toimii samoissa tiloissa. Esiopetuksen kanssa oppilaita on n. 800.

Koulussamme toteutetaan monipuolisesti joustavia opetusjärjestelyitä, jossa esiopetus, perusopetus ja erityisopetus integroituu vahvasti yhteiseen toimintakulttuuriin. Koulussamme hyödynnetään laajasti uuden opetusteknologian tuomia mahdollisuuksia oppilaan koulupolun tukemiseksi. Koulurakennuksen laaja peruskorjaus- ja laajennushanke valmistui kesällä 2014.

Toimintakulttuurissamme arvostetaan yhteisöllisyyttä. Toisen kohtaaminen, avoin yhteistyö ja kiireetön/rento ilmapiiri ovat tärkeitä arvojamme. Tavoitteenamme on, että kouluun olisi jokaisen lapsen niin kuin aikuisenkin mukava tulla.

Suoraman koulussa

 • oppilaiden osallisuutta kehitämme erityisesti aktiivisen oppilaskunnan toiminnan kautta
 • toimii aktiivinen vanhempainyhdistys
 • toteutetaan yhteisaikuisuutta ja toimitaan aktiivisesti erilaisissa tiimeissä
 • toimii kasvatusohjaaja opettajien ja perheiden tukena
 • 0. – 2. luokilla toteutetaan joustavaa esi- ja alkuopetusta
 • on monipuolista kerhotoimintaa
 • painotetaan taito- ja taideaineissa musiikin opetusta ja sen myötä koulussamme toimii mm. useita oppilaskuoroja ja -bändejä ja heillä on säännöllistä konserttitoimintaa

Koulumme historia lyhyesti:

 • Perustettu 1969 kahden koulun yhdistyessä
 • Koulussa aloitti vuonna 1969 402 oppilasta ja 13 opettajaa
 • Viipale-koulu rakennettiin pihaan 1973 ja purettiin 2014
 • Muuttui peruskouluksi 1975
 • Ensimmäinen koulutilojen laajennus toteutettiin 1988 (pohjoissiipi)
 • Peruskorjaus– ja laajennushanke 2012 – 2014
 • Viimeisin ops uudistus 2017
 • Tursolan korttelikoulu liitettiin osaksi Suoraman koulua 2020
 • Uusi lisärakennus pihaan 2022

Koulussamme ovat käynnissä seuraavat hankkeet /toimintamallit:

 • Liikkuva koulu
 • Verso-sovittelu
 • Joustava esi- ja alkuopetus (OKSA)
 • Yhteispeli
 • Tiimioppimisen malli, myös johtamisessa (jaettu johtajuus)