Oppilashuolto

Suun terveydenhoito

Oppilaat kutsutaan tarkastukseen 1.-, 5.-, ja 8.-luokalla (kutsu lähetetään kotiin). Näillä
käynneillä jokaiselle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, myös purennan kehitys
seurataan. Vanhempien on hyvä olla mukana tarkastuskäynneillä saadakseen tietoa, mitä
lapselle kuuluu. Esteen sattuessa on ajan peruutuksesta ilmoitettava mahdollisimman pian,
viimeistään edellisenä päivänä. 15 vuotta täyttäneiltä peritään perumattomasta käynnistä
asetuksen mukainen poisjääntimaksu (51,40 €). Tarvittaessa hoitojaksojen välillä voitte
ottaa yhteyttä puhelimitse suun terveyspalvelujen ajanvaraukseen puh.03-5655 4023
maanantai-perjantai klo 8-15. Viikonloppuisin päivystys Acutassa (esim.
tapaturmatapaukset).

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja Salla Tiihonen (31.12.2022 saakka)

– Havisevan koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin

– Oppilaille avoin vastanottoaika klo 11.30-12.00

– Puhelimitse saa yhteyden ma-pe klo 12-12.30

– Kouluterveydenhoitaja voi kirjoittaa poissaolotodistuksen työnantajalle alle 12-vuotiaan
lapsen sairastumisesta, max 3vrk
– Todistus edellyttää puhelimitse yhteydenottoa kouluterveydenhoitajalle, ilmoitus tulee
tehdä lapsen ensimmäisenä poissaolopäivänä koulusta
– Jos lapsi sairastuu koulupäivän aikana, pääsääntöisesti kouluterveydenhoitaja arvioi
koulukuntoisuuden ja tarvittaessa ilmoittaa kotiin lapsen kotiutumisesta
– Myös opettaja voi tarvittaessa kotiuttaa lapsen. Tällaisia tilanteita ovat esim. tavallinen
kuume, vatsatauti
– Lapsi voi palata takaisin kouluun, kun hän on ollut yhden päivän terveenä kotona

Koululääkäri Riitta Siiskonen
– Koululla yleensä kerran kuukaudessa
– Lääkärikäynnille kutsutaan 1.-ja 5.-luokan oppilaat laajaan terveystarkastukseen
– Ajat terveydenhoitajalta
– Muissa asioissa yhteys omalääkäriin

Fysioterapeutti Eeva Mäkinen
– Vastaanotto keskusterveysasemalla
– Lähetteen fysioterapeutille saa terveydenhoitajalta tai lääkäriltä
– Asiakas varaa ajan itse, yhteystiedot kouluterveydenhoitajalta

Koulukuraattori

Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Työni tavoitteena on oppilaan hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen. Minuun voi olla yhteydessä esimerkiksi lapsen koulunkäyntiin, tunne-elämään, kaverisuhteisiin tai perhe-elämään liittyvissä haasteissa.

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Kuraattoriin saa yhteyden parhaiten wilman kautta tai puhelimitse.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Koulupsykologin työ sisältää oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psykososiaalisen tilanteen arviointia ja tukemista neuvottelujen, tukikeskustelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Konsultoida voi myös kasvatukseen ja mielenterveyteen liittyvissä pulmissa.

Koulupsykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Yhteyden saa Wilma-viestillä, sähköpostilla tai puhelimella.