Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt ovat välttämättömiä koulun toiminnan ja päivittäisen työn sujumiseksi. Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulumatkoilla ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä, erityisohjeita ja hyviä tapoja.

TUPAKKA, PÄIHTEET JA HUUMEET

Tupakan, päihteiden ja huumeiden tuominen ja käyttäminen ja päihtyneenä esiintyminen on kielletty koulussa ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

TYÖRAUHA

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä töidensä tekemiseen.

YLEISOHJEET

1. Poissaolosta on ilmoitettava viimeistään kolmantena päivänä luokanvalvojalle. Poissaolot selvitetään luokanvalvojalle ja aineenopettajalle. Enintään kolmen päivän lomat myöntää luokanvalvoja, muutoin rehtori.

2. Koulusta saa poistua kesken päivän vain luokanvalvojan, terveydenhoitajan, kuraattorin, opettajan tai rehtorin luvalla.

3. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.

4. Ruokailussa noudatetaan hyviä tapoja ja siisteyttä.

5. Opiskeluun kuulumattomat elektroniset laitteet pidetään oppitunneilla äänettöminä ja poissa näkyvistä.

6. Koulussa ei sallita henkistä tai fyysistä väkivaltaa.

7. Koulun ja oppilastoverin omaisuutta käsitellään huolellisesti. Tahalliset ja tuottamukselliset rikkomukset joutuu korvaamaan.

8. Kiusaamisesta, tapaturmista ja vahingoista ilmoitetaan heti opettajalle.

Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (PoL §36 ja PoA §17).