Oppilaskunta

Koulullamme toimii oppilaskunta, jonka hallitukseen valitaan joka syksy edustajat jokaiselta luokalta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Luokkien edustajat tuovat kokouksiin asioita/ideoita, joita luokissa on herännyt liittyen koulun toimintaan. Kokouksissa mietitään, voiko esille tulleita asioita kehittää ja mitä kautta asioita voisi viedä eteenpäin. Lisäksi oppilaskunnan hallitus suunnittelee yhteisiä oppilaiden ideoimia ja järjestämiä koko koulun tapahtumia esimerkiksi pukeutumisviikot, ystävänpäivätempaukset, olympialaiset jne. Toisinaan hallituksen jäsenille avautuu mahdollisuus viedä asioita esimerkiksi kunnanvaltuustoon tms.

 

Liuksialan koulun oppilaskunnan hallitus lukuvuonna 2023-2024
1.luokka
2.luokka
3.luokka
4.luokka
5.luokka
6.luokka
PR1
PR2

 

Ohjaavat opettajat: