Oppilaan osallistaminen

 

Kirkkoharjun koulussa oppilaita velvoitetaan omalta osaltaan huolehtimaan koulutavaroista ja – välineistä. Oppilaille korostetaan viihtyisän oppimisympäristön merkitystä ja oppilaat oppivat kantamaan vastuuta kouluympäristön ja piha-alueen siisteydestä. Luokissa on käytössä erilaisia toimintamalleja, joiden avulla oppilaat ottavat vastuuta oppimisympäristöstään.

Oppilaita edustaa oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet valitaan lukuvuosittain äänestämällä. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan lukuvuosittain, joka ohjaavien opettajien tuella johtaa kokouksia. Oppilaskunnan hallitus tapaa koulun rehtoria tai opettajakunnan edustajia sekä vanhempainyhdistyksen edustajia noin kerran lukuvuoden aikana.

Oppilaat saavat ideoida ja toteuttaa välituntitoimintaa sekä vaikuttaa välituntivälineiden hankintaan. Oppilaita voidaan ottaa mukaan erilaisiin työryhmiin, esimerkiksi ruokalan viihtymiseen tai välituntitoiminnan suunnitteluun liittyviin ryhmiin.