Vanhempainyhdistyksen kerhot

Yleistä

  • Vanhempainyhdistyksillä on mahdollisuus kerhotoiminnan järjestämiseen.
  • Käytännön järjestelyistä sovitaan aina rehtorin kanssa.
  • Jokaiselle vanhempainyhdistykselle tarjotaan vuosittain erillistä kerhomäärärahaa. Kerhomääräraha on käytettävä ja laskutettava kalenterivuoden loppuun mennessä. Kerhobudjetti on sitova eikä sitä voi ylittää.
  • Vanhempainyhdistyksen kerhobudjetti on 650 euroa/vanhempainyhdistys. Esim. mikäli kerhomääräraha käytettäisiin kokonaisuudessaan ohjaajapalkkioihin ja ohjaajalla ei ole opettajan pätevyyttä, voi kerhoja  pitää 25 h. Materiaali-, matka- ja kuljetuskustannukset maksetaan samasta budjetista ja siten vähentävät pidettävien tuntien määrää.
  • Vanhempainyhdistykset voivat järjestää itse kerhotoimintaa tai pyytää erityisosaajia kerho-ohjaajaksi.
  • Vanhempainyhdistysten toivotaan järjestävän erityisesti kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja vanhemmuutta tukevia kerhoja, esim. vanhempi-lapsi –kerhot.
  • Kerhosta laaditaan aina sähköinen kerhosuunnitelma ja sähköinen kerhoarviointi. Lomakkeet löytyvät sivun oikealta laidalta linkistä ”Sähköiset lomakkeet”.