Poissaoloista ilmoittaminen

Sairauspoissaolot

Lamminrahkan koulussa oppilaan poissaoloista on ilmoitettava luokan opettajalle Wilmassa (tuntimerkinnät ->ilmoita poissaolosta) tai puhelimitse. Ilmoitus on tehtävä viimeistään poissaolopäivänä klo 12 mennessä. Sairaustodistusta ei tarvitse toimittaa lyhyistä sairaspoissaoloista.

Lomia tai muita väliaikaisia poissaoloja varten poissaolo

A) 1-5 päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja. Anomus tehdään ensisijaisesti Wilman kautta. Opettaja merkitsee poissaolon Wilmaan.

B) Yli viiden päivän lomaan tai muulla syyllä poissaoloon luvan myöntää rehtori. Anomus tehdään ensisijaisesti sähköisenä Wilmassa. Hyväksytty poissaolo merkitään Wilmaan anotuksi poissaoloksi anotulle ajanjaksolle. Päätöksestä tulee tieto Wilmaan. Ilmoita poissaoloanomuksesta myös luokan opettajalle, koska yli viiden päivän loma-anomuksista ei tule ilmoitusta opettajalle automaattisesti.

C) Mikäli oppilaalla / huoltajalla ei ole Wilmaa käytössä, niin poissaoloanomuksen voi tehdä sähköpostitse luokanopettajalle tai rehtorille.