Kansainvälisyys

LIUKSIALAN KOULUN KUMMILAPSET SENEGALISSA    

  

Olemme ottaneet syksyllä 2011 Suomen lähetysseuran kautta kummikohteeksi Afrikan Senegalin koululaiset.

Kummityö Senegalissa alkoi 80 – luvulla lähetystyöntekijöiden aloitteesta. Vuosien mittaan työn laajentuessa vastuu on siirtynyt Senegalin luterilaiselle kirkolle.   Suurin osa lapsista tulee kirkon toiminta-alueen maaseutukylistä, joissa maanviljelyksellä ja karjanhoidolla elävän väestön toimeentulo on niukkaa eikä lasten koulukustannuksiin ole varaa.

Yleensä oppilailta peritään yksityisissä ja valtion kouluissa lukukausimaksu. Vanhempien kustannettavaksi jää myös koulukirjojen ja muun oppimateriaalin hankinta. Yläkouluun ja lukioon joudutaan myös muuttamaan isommalle paikkakunnalle, jolloin ruokailu, asuminen ja terveydenhoito lisäävät kustannuksia. Opetuskieli kouluissa on ranska, mitä monet lapset kuulevat ensimmäistä kertaa vasta koulussa.

Kummit auttavat perusopetuksen piirissä noin 250 lasta. Lisäksi tuetaan viittätoista nuorta ammatillisissa ja korkeakouluopinnoissa.  Oppisopimusperiaatteella tapahtuva opiskelu voi olla kanava mm. ompelijan, automekaanikon tai rakentajan ammattiin.

Oppilaita tuetaan ns. ryhmätuella. Ryhmäkohteissa kummilapset on valittu kummiohjelmaan vähävaraisuuden perusteella yksilöllisesti.  Kummituki auttaa heitä aivan samalla tavalla kuin, jos kummille olisi nimetty oma kummilapsi.

Paras lahja kummiohjelmaan valitulle lapselle on se, että he voivat käydä koulua tai pääsevät päiväkotiin. Taloudellisen tuen lisäksi kirjeiden ja lahjojen lähettäminen kummilapsille ei ole välttämätöntä, mutta se on mahdollista. Postin toivotaan mahtuvan tavalliseen kirjekuoreen, jonka enimmäispaksuus on 3 cm. Toivottuja lahjoja ovat tarrat, valokuvat ja kauniit postikortit, yksinkertaiset palapelit, muistikortit, kestävät lelut, kuvakirjat, värityskirjat, kynät ja väriliidut.

Lasten kerhot

Lastenkerhot antavat 3-6 – vuotiaille lapsille mahdollisuuden esiopetukseen kylissä, joissa ei ole valtion taholta esi – tai alakoulua. Lastenkerhoja toimii Mboukhoutourin, Thiadiayen ja Gandiayen seurakunnissa.

Kuudesluokkalainen Cain

”Olen Cain Senghour, 12 – vuotias 6. luokan oppilas. Asun Thiadiayessa, pienessä kaupungissa, jonka pääelinkeino on maanviljely. Äitini kuoli synnyttäessään viidettä lastaan, olin silloin 4 –  vuotias. Isäni antoi meidät lapset sukulaisperheisiin ja lähti töihin pääkaupunkiin. Olen kasvanut setäni perheessä heidän poikanaan heidän kuuden lapsensa kanssa. Koulussa pidän eniten ranskan kielestä.  Vapaa-aikanani harrastan jalkapalloa. Pidän paljon liikunnasta ja aikuisena haluaisinkin palvella armeijassa. Olin onnekas saadessani kummin Suomesta. Kiitän lakkaamatta häntä saamastani tuesta ja mahdollisuudestani käydä koulua. ”

Nuorten naisten opintohanke

Fatickissa on alkamassa kummituen turvin uusi koulutus nuorille naisille, jotka ovat jääneet opinnoissaan marginaaliin. Heille annetaan mahdollisuus saada koulutusta usealla alalla: kotitaloudessa, ompelussa, matematiikassa, yhteiskuntaopissa, ranskan kielessä. Kirkko on antanut naisten käyttöön uuden rakennuksen, mutta kurssikeskuksesta puutuu vielä huonekaluja. Kurssille on valittu oppilaat, opettajat ja johtajatar, joka vastaa tyttöjen opinto-ohjelmasta ja edistymisestä. Heti kun kaikki on valmista, ja talo vihitty käyttöön, opinnot alkavat.

Kummityön vastuuhenkilö Liuksialan koulussa:  

Taina Mäenpää

 

Kummikirje 1/2021 Kesäkuu 2021

 

Hyvät Senegalin lasten ja nuorten kummit,

Lämpimät terveiset aurinkoisesta Senegalista! Täällä kuivakausi on päättymäisillään ja kosteuden ja hiostavuuden noususta tiedämme, että sadekausi lähestyy meitä. Viime vuosina Senegalin sadekaudet ovat olleet hyvin ennustamattomia ja vähäsateisia, mikä on vaikuttanut esimerkiksi monien perheiden ruokaturvaan negatiivisella tavalla. Viime vuonna sadekausi oli poikkeuksellisen sateinen, mikä on näkynyt tänä vuonna hyvänä satona ja myös perheille suurena helpotuksena. Sadekausi on aika, joka on tärkeä, mutta joka voi tuoda myös haasteita mukanaan. Monet kylät, joissa esi- ja peruskoulut sijaitsevat, kärsivät tulvien yhteydessä eikä kaikki tiet ole käytettävissä sadekausien aikaan. Sadekautta odottaessamme myös koronatapaukset ovat kääntyneet laskuun ja rokotuksia on nyt saatavilla Senegalissa. Tämän ansiosta monia rajoituksia on purettu entistä enemmän ja koulut ovat koko lukukauden ajan voineet toimia normaalisti. Tämä on ollut helpotus, sillä etäopetuksen toteuttaminen ei ole kaikkialla mahdollista.

 Esikoulu valmistaa opintielle

Vierailimme hiljattain Thiombyn kylässä, jossa sijaitsee yksi Senegalin luterilaisen kirkon esikouluista. Lapset ja opettajat ovat olleet iloisia mahdollisuudesta käydä lukuvuotta ilman keskeytyksiä tai rajoituksia. Työntekijät ovat säännöllisesti toimittaneet esi- ja peruskouluille oppi- ja leikkimateriaaleja. Esikoulutoiminnasta vastaavan Walyn mukaan perheet ovat olleet todella tyytyväisiä, mutta valitettavasti kysynnän kasvaessa kaikille lapsille ei riitä paikkaa esikoulussa. Senegalissa luokkakoon enimmäismäärä saa olla 36, joka on sekin suuri lukumäärä. Walyn mukaan esikoulun käyneillä lapsilla on huomattavasti paremmat lähtökohdat koulussa, sillä koulumaailma on jo tullut tutuksi, ja monet ovat oppineet jo kirjoittamaan. Senegalissa esikoulut eivät ole lain pakottamia, mutta niiden kysyntä kasvaa jatkuvasti sillä vanhemmat ovat huomanneet sen myönteiset vaikutukset lasten kehittymiselle ja koko opintielle. Lisäksi esikoulutoiminta on äidinkielellä, mikä auttaa lapsia omaksumaan ja jäsentämään asioita paremmin, mikä tukee myöhemmin myös koulumaailmassa.

Lasten oikeuksien parissa

Kirkon sosiaalityön osasto järjesti jälleen vuosittaisen lastensuojeluseminaarin. Koronapandemian vuoksi seminaari järjestettiin tällä kertaa pienemmälle osallistujajoukolle, lastenohjaajille ja sosiaalityön osaston työntekijöille. Seminaarissa Ngor Ndourin opetuksessa osallistujat kävivät perusteellisesti läpi lasten oikeudet ja kuinka niitä käytännön työssä pidetään esillä. On esimerkiksi tärkeää, että kaikki lapset saavat syntymätodistuksen, sillä se takaa pääsyn valtion palveluihin lapsuudesta vanhuuteen.

Opinnot jatkuneet keskeytyksettä

 

Myös kaikilla peruskoulun ja lukion oppilailla on opinnot edenneet tällä lukukaudella hyvin. Tänä vuonna koronan aiheuttamaa viivettä opinnoissa ei tapahtunut ja marraskuusta lähtien opinnot ovat jatkuneet hyvin ilman rajoituksia. Myöskään lakkoja ei ole ollut tällä lukukaudella. Toisinaan opetusalan ihmiset ovat lakkoilleet, mikä on näkynyt opetuksen keskeytymisenä. ”Tällä lukukaudella olemme todella iloinneet, että opinnot ovat jatkuneet kaikin tavoin normaalisti verrattuna viime vuoteen. 15. heinäkuuta alkaen oppilaat kirjoittavat vuoden loppukokeitaan. 15 oppilasta suorittaa loppukokeen, jolla pääsee kuudennelle luokalle. Lisäksi 31 oppilasta suorittaa niin sanotun keskikoulun loppukokeen ja tänä vuonna 14 oppilasta pyrkii valmistumaan ylioppilaiksi. Pyydämme teitä kummeja muistamaan heidän opintomenestystä rukouksissanne!” kertoo kummikoordinaattori Niokhor Sene. ”Olemme tänä vuonna erittäin tyytyväisiä kaikkiin opiskelijoihin ja heidän suorituksiinsa. He kasvattavat osaamistaan ja itsevarmuuttaan, ja kaikki ovat kiitollisia tuestanne.” Niokhor lisää.

 

Suuri kiitos teille kummeille

Rakkaat kummit, Jumala siunatkoon teitä työssänne Senegalin lasten ja nuorten paremman tulevaisuuden hyväksi. Kiitos, että mahdollistatte koulunkäynnin Senegalin lapsille ja nuorille! Parhain terveisin, Niokhor Sène, Hannele Tulkki-Williams sekä Senegalin lapset ja nuoret hannele.tulkki-williams@felm.org Halutessanne voitte tukea lapsia lahjoittamalla myös Lähetysseuran Lasten Pankkiin, jonka avulla voimme tukea koko lapsiryhmää ja yhteisöä.

Lahjoita tili- ja viitetiedoin: Maksun saaja: Suomen Lähetysseura IBAN: FI38 8000 1400 1611 30 Tiedonantoihin merkintä: Lasten Pankki

PS. Voit seurata työtämme myös facebookissa Suomen Lähetysseura läntisessä Afrikassa