Kansainvälisyys

LIUKSIALAN KOULUN KUMMILAPSET SENEGALISSA    

  

Olemme ottaneet syksyllä 2011 Suomen lähetysseuran kautta kummikohteeksi Afrikan Senegalin koululaiset.

Kummityö Senegalissa alkoi 80 – luvulla lähetystyöntekijöiden aloitteesta. Vuosien mittaan työn laajentuessa vastuu on siirtynyt Senegalin luterilaiselle kirkolle.   Suurin osa lapsista tulee kirkon toiminta-alueen maaseutukylistä, joissa maanviljelyksellä ja karjanhoidolla elävän väestön toimeentulo on niukkaa eikä lasten koulukustannuksiin ole varaa.

Yleensä oppilailta peritään yksityisissä ja valtion kouluissa lukukausimaksu. Vanhempien kustannettavaksi jää myös koulukirjojen ja muun oppimateriaalin hankinta. Yläkouluun ja lukioon joudutaan myös muuttamaan isommalle paikkakunnalle, jolloin ruokailu, asuminen ja terveydenhoito lisäävät kustannuksia. Opetuskieli kouluissa on ranska, mitä monet lapset kuulevat ensimmäistä kertaa vasta koulussa.

Kummit auttavat perusopetuksen piirissä noin 250 lasta. Lisäksi tuetaan viittätoista nuorta ammatillisissa ja korkeakouluopinnoissa.  Oppisopimusperiaatteella tapahtuva opiskelu voi olla kanava mm. ompelijan, automekaanikon tai rakentajan ammattiin.

Oppilaita tuetaan ns. ryhmätuella. Ryhmäkohteissa kummilapset on valittu kummiohjelmaan vähävaraisuuden perusteella yksilöllisesti.  Kummituki auttaa heitä aivan samalla tavalla kuin, jos kummille olisi nimetty oma kummilapsi.

Paras lahja kummiohjelmaan valitulle lapselle on se, että he voivat käydä koulua tai pääsevät päiväkotiin. Taloudellisen tuen lisäksi kirjeiden ja lahjojen lähettäminen kummilapsille ei ole välttämätöntä, mutta se on mahdollista. Postin toivotaan mahtuvan tavalliseen kirjekuoreen, jonka enimmäispaksuus on 3 cm. Toivottuja lahjoja ovat tarrat, valokuvat ja kauniit postikortit, yksinkertaiset palapelit, muistikortit, kestävät lelut, kuvakirjat, värityskirjat, kynät ja väriliidut.

Lasten kerhot

Lastenkerhot antavat 3-6 – vuotiaille lapsille mahdollisuuden esiopetukseen kylissä, joissa ei ole valtion taholta esi – tai alakoulua. Lastenkerhoja toimii Mboukhoutourin, Thiadiayen ja Gandiayen seurakunnissa.

Kuudesluokkalainen Cain

”Olen Cain Senghour, 12 – vuotias 6. luokan oppilas. Asun Thiadiayessa, pienessä kaupungissa, jonka pääelinkeino on maanviljely. Äitini kuoli synnyttäessään viidettä lastaan, olin silloin 4 –  vuotias. Isäni antoi meidät lapset sukulaisperheisiin ja lähti töihin pääkaupunkiin. Olen kasvanut setäni perheessä heidän poikanaan heidän kuuden lapsensa kanssa. Koulussa pidän eniten ranskan kielestä.  Vapaa-aikanani harrastan jalkapalloa. Pidän paljon liikunnasta ja aikuisena haluaisinkin palvella armeijassa. Olin onnekas saadessani kummin Suomesta. Kiitän lakkaamatta häntä saamastani tuesta ja mahdollisuudestani käydä koulua. ”

Nuorten naisten opintohanke

Fatickissa on alkamassa kummituen turvin uusi koulutus nuorille naisille, jotka ovat jääneet opinnoissaan marginaaliin. Heille annetaan mahdollisuus saada koulutusta usealla alalla: kotitaloudessa, ompelussa, matematiikassa, yhteiskuntaopissa, ranskan kielessä. Kirkko on antanut naisten käyttöön uuden rakennuksen, mutta kurssikeskuksesta puutuu vielä huonekaluja. Kurssille on valittu oppilaat, opettajat ja johtajatar, joka vastaa tyttöjen opinto-ohjelmasta ja edistymisestä. Heti kun kaikki on valmista, ja talo vihitty käyttöön, opinnot alkavat.

Kummityön vastuuhenkilö Liuksialan koulussa:  

Taina Mäenpää

 

Kummikirje syksy 2023

Hei rakkaat Senegalin lasten kummit!

Lähetysseuran kummityö on jatkunut Senegalissa erinomaisin tuloksin ja haluammekin muistaa teitä
tervehdyksellä kummilapsilta!

Kummityön syksy on ollut vauhdikas, kun kummityössä aloitti uusi vastuuhenkilö Ndiao Faye ja
kummiohjelmaan on otettu paljon uusia lapsia. Kaikilla Senegalin luterilaisen kirkon toiminta-alueilla
paikallisseurakunnat ovat koordinoineet hakuprosessia, jossa kaikista haavoittuvimmassa asemessa olevat
perheet ovat voineet jättää hakemuksen kummiohjelman. Lopullisen päätöksen valinnasta teki kirkon
sosiaaliosasto painottaen erityisiä kriteereitä, joissa ensi sijalla olivat esimerkiksi vammaiset, orvot ja
yksinhuoltajien lapset.

Senegalin kummityön keskiössä on haavoittuvassa asemassa olevien lasten tukeminen, ja vuonna 2023 onkin
panostettu erityisesti vammaisiin lapsiin. Kylissä on järjestetty tiedon lisäämiseksi tilaisuuksia, joissa ihmisille
on puhuttu muun muassa vammaisten lasten oikeuksista koulunkäyntiin sekä muun muassa mahdollisuudesta
saada vammaisen henkilön yhdenvertaisuuskortti. Tämän lisäksi uusien kummilapsien valinnassa on
painotettu tänä vuonna vammaisia lapsia.

Vammaisten lasten tuelle on Senegalissa jatkuva tarve. Maassa on arvioitu olevan yli 35 000 vammaista lasta,
ja heistä vain alle 40 prosenttia on koulussa (2013 väestönlaskenta). Todellisuudessa vammaisten lasten määrä
voi olla vielä suurempi, sillä kaikki tapaukset eivät tule virallisiin rekistereihin. Tästä syystä tietoisuuden
lisääminen on olennainen osa vammaisten oikeuksien edistämistä. Yhtenä suurena haasteena Senegalissa on
kouluttaa tarpeeksi opettajia, joilla olisi tarvittavat valmiudet opettaa vammaisia lapsia (Handicap
International, 2019). Vammaisten lasten koulunkäynti on usein myös kalliimpaa, minkä vuoksi vähävaraisten
lasten perheillä on heikommat mahdollisuudet lähettää vammaista lastaan kouluun.

Kummilapsen terveiset

Marie Mboukhoutourin kylästä kertoo: Olen Senegalin luterilaisen
kirkon jäsen. Olen kolmannella vuosikurssilla Niakharissa. Tämän
vuoden kurssit ovat alkaneet hyvin, ne kestävät aamukahdeksasta kahteen
iltapäivällä, ja joka päivä kävelemme 6 kilometriä kouluun ja takaisin.
Opiskelemme seuraavia aineita: ranskaa, historiaa ja maantiedettä,
luonnontieteitä, fysiikkaa ja kemiaa, matematiikkaa, liikuntaa, espanjaa,
kansalaiskasvatusta ja englantia.

Perheessäni meitä on kolme lasta, ja minä olen meistä toiseksi vanhin.
Vanhempani erosivat, kun olimme lapsia, ja äitini kuoli vuonna 2015,
joten nyt asumme isoäitimme kanssa. Tulevaisuuden unelmani on
menestyä opinnoissani auttaakseni perhettäni sekä kirkkoa, jonka
ansiosta pääsin kummioppilaaksi. Kun kasvan isoksi, haluan santarmiksi.

Kirkon kummihanke tukee minua ja perhettäni. Kirkko oli laatinut esitteen, missä kerrottiin kummihankkeesta
ja siitä, että se on suunnattu erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Kaikkia kiinnostuneita
pyydettiin täyttämään hakemuslomakkeet. Setäni, joka on tällä hetkellä kirkon pastori, näki tilanteemme ja
teki hakemuksen puolestani. Minut valitsi ensin seurakuntaneuvosto ja sitten kirkon sosiaaliosasto (DAS).

Ensinnäkin haluan ilmaista kiitollisuuteni kummeilleni, lähettää heille lämpimät terveiseni ja rukoilla, että
Herra siunaa heitä ja heidän perheitään satakertaisesti siitä, mitä he ovat antaneet.

Kiitos, kiitos ja suuri kiitos!

Kiitän teitä korvaamattomasta tuestanne Senegalin lasten ja perheiden hyväksi,
Siunattua ja onnellista uutta vuotta 2024!

Parhain terveisin, Hilde Paco, kummivastaava Ndiao Faye ja Senegalin lapset ja perheet