Kansainvälisyys

LIUKSIALAN KOULUN KUMMILAPSET SENEGALISSA    

  

Olemme ottaneet syksyllä 2011 Suomen lähetysseuran kautta kummikohteeksi Afrikan Senegalin koululaiset.

Kummityö Senegalissa alkoi 80 – luvulla lähetystyöntekijöiden aloitteesta. Vuosien mittaan työn laajentuessa vastuu on siirtynyt Senegalin luterilaiselle kirkolle.   Suurin osa lapsista tulee kirkon toiminta-alueen maaseutukylistä, joissa maanviljelyksellä ja karjanhoidolla elävän väestön toimeentulo on niukkaa eikä lasten koulukustannuksiin ole varaa.

Yleensä oppilailta peritään yksityisissä ja valtion kouluissa lukukausimaksu. Vanhempien kustannettavaksi jää myös koulukirjojen ja muun oppimateriaalin hankinta. Yläkouluun ja lukioon joudutaan myös muuttamaan isommalle paikkakunnalle, jolloin ruokailu, asuminen ja terveydenhoito lisäävät kustannuksia. Opetuskieli kouluissa on ranska, mitä monet lapset kuulevat ensimmäistä kertaa vasta koulussa.

Kummit auttavat perusopetuksen piirissä noin 250 lasta. Lisäksi tuetaan viittätoista nuorta ammatillisissa ja korkeakouluopinnoissa.  Oppisopimusperiaatteella tapahtuva opiskelu voi olla kanava mm. ompelijan, automekaanikon tai rakentajan ammattiin.

Oppilaita tuetaan ns. ryhmätuella. Ryhmäkohteissa kummilapset on valittu kummiohjelmaan vähävaraisuuden perusteella yksilöllisesti.  Kummituki auttaa heitä aivan samalla tavalla kuin, jos kummille olisi nimetty oma kummilapsi.

Paras lahja kummiohjelmaan valitulle lapselle on se, että he voivat käydä koulua tai pääsevät päiväkotiin. Taloudellisen tuen lisäksi kirjeiden ja lahjojen lähettäminen kummilapsille ei ole välttämätöntä, mutta se on mahdollista. Postin toivotaan mahtuvan tavalliseen kirjekuoreen, jonka enimmäispaksuus on 3 cm. Toivottuja lahjoja ovat tarrat, valokuvat ja kauniit postikortit, yksinkertaiset palapelit, muistikortit, kestävät lelut, kuvakirjat, värityskirjat, kynät ja väriliidut.

Lasten kerhot

Lastenkerhot antavat 3-6 – vuotiaille lapsille mahdollisuuden esiopetukseen kylissä, joissa ei ole valtion taholta esi – tai alakoulua. Lastenkerhoja toimii Mboukhoutourin, Thiadiayen ja Gandiayen seurakunnissa.

Kuudesluokkalainen Cain

”Olen Cain Senghour, 12 – vuotias 6. luokan oppilas. Asun Thiadiayessa, pienessä kaupungissa, jonka pääelinkeino on maanviljely. Äitini kuoli synnyttäessään viidettä lastaan, olin silloin 4 –  vuotias. Isäni antoi meidät lapset sukulaisperheisiin ja lähti töihin pääkaupunkiin. Olen kasvanut setäni perheessä heidän poikanaan heidän kuuden lapsensa kanssa. Koulussa pidän eniten ranskan kielestä.  Vapaa-aikanani harrastan jalkapalloa. Pidän paljon liikunnasta ja aikuisena haluaisinkin palvella armeijassa. Olin onnekas saadessani kummin Suomesta. Kiitän lakkaamatta häntä saamastani tuesta ja mahdollisuudestani käydä koulua. ”

Nuorten naisten opintohanke

Fatickissa on alkamassa kummituen turvin uusi koulutus nuorille naisille, jotka ovat jääneet opinnoissaan marginaaliin. Heille annetaan mahdollisuus saada koulutusta usealla alalla: kotitaloudessa, ompelussa, matematiikassa, yhteiskuntaopissa, ranskan kielessä. Kirkko on antanut naisten käyttöön uuden rakennuksen, mutta kurssikeskuksesta puutuu vielä huonekaluja. Kurssille on valittu oppilaat, opettajat ja johtajatar, joka vastaa tyttöjen opinto-ohjelmasta ja edistymisestä. Heti kun kaikki on valmista, ja talo vihitty käyttöön, opinnot alkavat.

Kummityön vastuuhenkilö Liuksialan koulussa:  

Taina Mäenpää

 

Kummikirje kesä 2022

Tervehdys teille arvokkaat Senegalin lasten kummit!

Sadekausi on saapunut Senegaliin ja Dakarissa on ollut niin kovia tulvia, että osassa kaupunginosista vesi on yltänyt autojen kattoihin saakka eikä kuolonuhreiltakaan ole vältytty. Työn puolesta Senegalin luterilaisella kirkolla kevätaika on ollut kiireinen suunniteltaessa seuraavan kolmen vuoden kirkollista työtä, mukaan lukien kummityö. Kummityö on osa kirkon sosiaaliosaston hanketta ja sisältää kummioppilaiden tukemisen peruskoulussa ja lukiossa, kirkon äidinkieliset esikoulut ja nuorten naisten koulutuskeskuksen Fatickissa. Olemme yhdessä pohtineet tulevaisuuden suuntaviivoja ja jatkossa kummioppilaiksi valitaan ensisijaisesti vammaisia ja lisäksi muita kaikista heikoimmassa asemassa olevia lapsia, esimerkiksi orpoja, vammaisten vanhempien lapsia, yksinhuoltajien lapsia ja hyvin pienituloisia perheitä. Vammaisilla lapsilla ei ole Senegalissa perinteisesti ollut juurikaan ihmisarvoa ja hyvin harvalla on mahdollisuus minkäänlaiseen koulutukseen. Kummituen avulla heille aukenee mahdollisuus koulutukseen sekä kuljetukseen erityiskouluihin.

Naisten koulutuskeskus antaa nuorille naisille mahdollisuuden itsenäiseen elämään

Vierailin huhtikuussa Fatickissa nuorten naisten koulutuskeskuksella, joka toimii osana kummiohjelmaa. Keskuksella naiset voivat opiskella kahdella kolmivuotisella opintolinjalla, ravintola-alaa ja vaatetusta (joka sisältää kankaiden värjäystä ja ompelua) ja lisäksi on mahdollisuus opiskella tietotekniikkaa. Keskuksella on myös ravintola, jossa ravintolalinjan opiskelijat voivat suorittaa työssäoppimista sekä huoneita, joita vuokrataan majoitukseen. Tämän lisäksi opiskelijat myyvät esimerkiksi värjäämiään kankaita ja niistä tehtyjä tuotteita.

Eräs ravintolalinjan opiskelijoista kertoo opinnoistaan ja elämästään näin:

”Minun nimeni on Ernestine Diouf ja olen syntynyt vuonna 2005 Diouroupissa, olen naimaton ja minulla ei ole lapsia. Olen suorittamassa ravintola-alan koulutusta naisten koulutuskeskuksella Fatickissa ja olen parhaillaan kolmannella vuosikurssilla. Tämä koulutus ei ole ollut helppo, mutta se on todella tärkeä. Olen oppinut monia asioita, mitä en tiennyt aiemmin. Tämä koulutus auttaa minua saamaan itsenäisyyden tulevaisuudessa. Se auttaa minua saamaan työpaikan, jotta voin tukea äitiäni ja isääni, koska heidän toimeentulonsa on rajallinen. Nykymaailmassa naisella, jolla ei ole ammattia, tulee olemaan vaikea elämä ja hän on aina riippuvainen puolisostaan. Tämä johtaa ongelmiin perheessä, kun tulee olemaan puutteita lasten ohjaamisessa. Nuorten naisten koulutus on keskeisessä roolissa, koska se mahdollistaa ammatinharjoittamisen ja auttaa tulemaan aktiivisiksi yhteiskunnassa. Kiitämme kummiohjelmaa hyvästä aloitteesta avata keskus nuorille, joilla ei ole mahdollisuutta päästä korkeakouluopintoihin.”

Terveiset kummivastaava Niokhorilta

”Kunnioittavat terveisemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Meille molemmille, Hilde Pacolle ja Niokhor Sènelle, jotka työskentelemme kummiohjelman parissa täällä Senegalissa, kummioppilaidemme hyvä menestys on suuri ilo. Kummiohjelma tukee kolmea eri ryhmää: – 105 kummioppilasta on alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa. Näistä oppilaista viisi osallistui alakoulun päättökokeeseen, 24 oppilasta yläkoulun päättökokeeseen ja 13 ylioppilaskokeeseen. Tiedon näissä kokeissa menestymisestä saamme elokuussa. – Tuemme esikoululuokkia, jotka mahdollistavat 169:lle 3–5-vuotiaalle lapselle mahdollisuuden saada esikouluopetusta kylissä, joissa ei ole valtiollista esikouluopetusta. Tuemme nuorten naisten ammatillista koulutusta Fatickissa. Tukea saa 57 nuorta, joista 20 kolmannen vuoden opiskelijaa sai opintojen päätösdiplomin kesäkuussa. Koulutusohjelman tavoitteena on taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, ehkäistä tyttöjen muuttoliikettä maalta kaupunkiin ja antaa mahdollisuus työhön tytöille, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa kauas opiskelemaan. Teimme monia matkoja kouluihin ja koteihin saadaksemme tietoa jokaisesta oppilaasta. Kaikki kummioppilaat olivat pystyneet kummituen avulla edistämään paremmin opintojaan. Oppilaiden joukossa on niitä, jotka elävät hyvin vaikeissa olosuhteissa, kuten orpoja, vammaisia, köyhiä perheitä, hylättyjä lapsia jne. Yksi kummioppilaista valitettavasti menehtyi diabeteksen vuoksi toukokuussa. Kummioppilaiden perheet arvostavat suuria parannuksia elinolosuhteisiin. Todistettavasti heidän lapsillaan on hyvät kasvuolosuhteet, erityisesti seminaarin ja lasten oikeuksiin liittyvän vaikuttamistyön kautta. Kokonaisuudessaan olemme onnellisia kaikkien oppilaiden kanssa, koska he voivat hyvin ja opiskelevat ahkerasti menestyäkseen. He ovat kiitollisia tuestanne. Tämän kirjeen myötä, rakkaat kummit, ottakaa vastaan terveisemme Senegalista ja saakoon Jumala siunata teitä!”

 

Kiitän teitä korvaamattomasta tuestanne Senegalin lasten ja perheiden hyväksi! Siunaavin terveisin, Niokhor Sène ja Hilde Paco, sekä Senegalin lapset ja nuoret Kirjeen kuvat: paikallinen kummivastaava Niokhor Sène ja Hilde Paco