Kodin ja koulun yhteistyö

 

Koulu muodostaa kotien kanssa positiivisen kasvatuskumppanuuden. Yhteistyössä huoltajien kanssa pyritään kannustavaan, positiiviseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Koululta tiedotetaan ajoissa ja kattavasti käytänteistä, tapahtumista sekä käytettävissä olevista palveluista ja resursseista. Koulussa järjestetään vähintään joka toinen lukuvuosi avoimien ovien päivä tai muu vastaava järjestely, jossa oppilaiden vanhemmat pääsevät tutustumaan koulun työpäivään. Vanhempainilta pidetään lukuvuosittain ja tarpeen mukaan. Mahdollisuutta opettajan ja huoltajan tapaamiseen tarjotaan kaikille, esimerkiksi vanhempainvarttina. Lähtökohtaisesti oppilas on aina mukana palaverissa itseään koskevassa asiassa. Oppilaskohtaisia oppilashuollon palavereja ja pedagogisia palavereja pidetään tarpeen mukaan. Vanhempainyhdistyksen kanssa tehdään yhteistyötä.