Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan kaikkia oppilaan hyvään oppimiseen sekä psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyviä asioita koulussa. Oppilashuoltotyötä toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko koulua tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Koulujen oppilashuolto järjestetään yhteistyössä opetus- ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Oppilashuoltotyö on luottamuksellista toimintaa, joka suhtautuu kunnioittaen oppilaaseen ja huoltajaan, sekä tukee heidän osallisuuttaan.