Koulun esittely

”Liuksialan mailta elämän eväät ”

Liuksialan koulun toiminta-ajatuksena on ammattitaitoisen henkilökunnan avulla yhteistyössä kotien kanssa pyrkiä kasvattamaan oppilaista hyvät perustiedot ja -taidot omaavia kansalaisia. Oppilaita ohjataan sosiaalisiksi ja hyviä tapoja noudattaviksi, vastuuntuntoisiksi ja oma-aloitteisiksi. Jokaista lasta kannustetaan tekemään parhaansa. Liuksialan koulusta luodaan viihtyisä ja turvallinen työympäristö oppilaille ja koko henkilökunnalle.

Liuksialan koulu sijaitsee n. 4 km Kangasalan keskustasta Kaukajärvelle johtavan Saarenmaantien läheisyydessä. Liuksialan koulussa on tällä hetkellä 1.-6. -luokan oppilaita 185 sekä opetushenkilökuntaa 29.

Liuksialan koulu on perustettu vuonna 1908. Nykyinen, alkuperäinen koulurakennus on rakennettu vuonna 1953. Koulua on peruskorjattu ja laajennettu vuonna 2005. Uusi päiväkoti- ja koulurakennus valmistui vuonna 2012.

 

Lukuvuosi 2023-2024

Kouluvuosi Liuksialassa on alkanut mukavasti ja innostuneesti. Kiitos siitä oppilaille, henkilökunnalle ja kotiväelle!

 

Lukuvuoden 2023-2024 kehittämiskohteet:

  • Yhteisöllisen oppilashuollon vuosikellon liitteen teemojen näkyminen koulun arjessa-YHTEISÖLLISYYS
  • Oppilaiden hyvinvointi- ja tunnetaitojen kehittäminen
  • Henkilökunnan työhyvinvointi ja työssäjaksaminen 
  • Turvallisuuskulttuurin arviointi ja kehittäminen (ONNI on turvallinen koulu-hanke jatkuu 2023 loppuun)​
  • LUKEVA KOULU 2023-2024-koulun lukukulttuurin kehittäminen

Liuksialan koulun mottona on ”Liuksialan mailta elämän eväät”. Arjen pienet kohtaamiset: kuunteleminen, ystävälliset sanat, hymy ja hyvän huomaaminen tekevät Liuksialan koulusta niin oppilaille ja kuin aikuisillekin turvallisen ja yhteisöllisen työympäristön, missä kaikkien on hyvä olla!

Antoisaa ja yhteisöllistä lukuvuotta 2023-2024 kaikille!