Henkilökunta

Hallinto

Rehtori   Myllö Tuomo 050 3956665
Apulaisrehtorit

Haapakari Ville-Pekka 7.-9.lk

Jyväsjärvi Anna-Ilona 0.-6.lk

 

0400 584333

050 3876169

Toimistosihteeri   Aakkula Sirpa 0401336460 ma, ti, to ja pe

Luokat 1-6

 puh. 050 3364641

Opettaja

 Luokka, aine

Rapatti Maija Esikoulu, kuvataide 7-9
Arra Tuula 1A
Kareinen Tomi 2A, kuvataide
Laine Henna 3A, musiikki
Klapuri Elina 3B
Aarnio Matti 4A
Alanko Kirsi 4B
Myllö Marja 5A
Muotka Hellevi 5B
Maria Opas 6A
Jalava Tommi 6B
Jyväsjärvi Anna-Ilona 1.-9.lk erityisopetus, apulaisrehtori 0.-6.lk
Adaranijo Maria englanti
Haapakari Ville-Pekka ympäristö- ja luonnontieto
Hakala Eija historia ja yhteiskuntaoppi
Jokela Maarit englanti, saksa
Kaivonen Tea ruotsi
Laurila Ritvaliisa kotitalous
Lumijärvi Pekka tietotekniikka, elämänkatsomustieto
Marttila Merja erityisopettaja 1.-6.lk, 050 550 9744
Siira Kati liikunta

Luokat 7-9

puh. 050-3364656

Opettaja

Opetettava aine

Adaranijo Maria lv. 7B, englanti
Haapakari Ville-Pekka lv. 9A, biologia, maantieto, liikunta, vararehtori 7.-9.
Haapakoski Tuula oppilaanohjaus ma ja pe, 050 3956672
Hakala Eija historia, yhteiskuntaoppi, suomen kieli ja kirjallisuus
Hermiö Outi matematiikka, kemia
Jalava Tommi tekninen työ
Kaivonen Tea lv. 7A, ruotsi, englanti
Kareinen Tomi kuvataide
Laine Henna musiikki
Laurila Ritvaliisa kotitalous, terveystieto
Leinonen Johanna suomen kieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito
Lindqvist Aila lv. 8A, erityisopetus
Lumijärvi Pekka lv. 9B, tietotekniikka, uskonto, kemia
Muotka Hellevi matematiikka, fysiikka
Myllö Tuomo rehtori
Rapatti Maija kuvataide
Siira Kati lv. 8B, käsityö, liikunta, terveystieto

Sariolan koulu 0-9

Muu henkilökunta

Keittiöhenkilökunta:  040 133 6668
Andrejeff Pirjo
Suurkaulio Johanna
Koulunkäynninohjaajat:
Hanne Anu
Hampaala Satu
Heinonen Päivi
Humisto Satu
Koivunen Sanna
Niininen Jari
Somiska Satu
Tilapalvelu
Penttilä Antti
Siivous
Paasonen Sari
Tiistola Heidi
Iltapäivätoiminta
Humisto Satu 044 4860433