Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Käyttäytymisen numeroarvioinnin lähtökohtana on Kangasalan kaupungin opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden mukainen oppilaan hyvä osaaminen (arvosana 8). Arvioinnin tulee olla oppilaan ikätason ja edellytykset huomioivaa. Harkintavalta rajatapauksissa on todistuksen antavalla luokanopettajalla tai -valvojalla.

Käyttäytymisen arviointi (5.–9. luokat) 

 

 1. Yhteistyötaidot ja käytöstavat
 2. Työrauhan ylläpitäminen
 3. Yhteisten sääntöjen mukaan toimiminen
 4. Rangaistukset (kasvatuskeskustelu ja jälki-istunto sekä kurinpitorangaistukset) ja tukitoimet
 5. Kiusaaminen

 

 

ARVOSANA 10 

 1. Toimii esimerkillisesti ja aktiivisesti yhteistyössä muiden kanssa. Käyttäytyy kohteliaasti ja toisia arvostavasti.
 2. Pitää aktiivisesti yllä työrauhaa ja sopeuttaa toimintansa oppimistilanteiden mukaan.
 3. Ylläpitää aktiivisesti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä.
 4. Ei rangaistuksia.
 5. Rakentaa oma-aloitteisesti luokan hyvää yhteishenkeä ja toimii kiusaamista vastaan.

 

ARVOSANA 9 

 1. Toimii sujuvasti yhteistyössä muiden kanssa. Käyttäytyy kohteliaasti ja toisia arvostavasti.
 2. Pitää yllä työrauhaa ja sopeuttaa toimintansa oppimistilanteiden mukaan.
 3. Noudattaa yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä.
 4. Ei rangaistuksia.
 5. Tukee hyvää yhteishenkeä eikä osallistu kiusaamiseen.

 

ARVOSANA 8 

 1. Yhteistyö sujuu toisten kanssa. Käyttäytyy useimmiten hyvin. 
 2. Huolehtii omalta osaltaan hyvästä työrauhasta. Korjaa tarvittaessa käytöstään ohjeen mukaan.
 3. Noudattaa pääsääntöisesti yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä. On huomautuksin ojennettavissa.
 4. Ei rangaistuksia.
 5. Ei osallistu kiusaamiseen.

 

ARVOSANA 7 

 1. Toimii valikoiden yhteistyössä toisten kanssa. Kielenkäytössä tai muussa käytöksessä on huomautettavaa.
 2. Keskittyminen työskentelyyn vaihtelee. Häiritsee toisinaan toisten työskentelyä.
 3. Suhtautuu koulunkäyntiin, sääntöihin ja yhteiseen omaisuuteen joskus välinpitämättömästi.
 4. On saanut joitakin rangaistuksia tai lisäohjausta käyttäytymiseen.
 5. Käyttäytyy toisinaan epäasiallisesti muita kohtaan.

 

ARVOSANA 6 

 1. Yhteistyö toisten kanssa on haastavaa. Kielenkäytössä tai muussa käytöksessä on usein huomautettavaa.
 2. Häiritsee usein toisten työskentelyä omasta aloitteestaan.
 3. Suhtautuu koulunkäyntiin, opiskeluun ja sääntöihin enimmäkseen kielteisesti. Suhteutuu yhteiseen omaisuuteen välinpitämättömästi. 
 4. On saanut useita rangaistuksia ja/tai käytökseen liittyvät tukitoimet ovat käytössä.
 5. Käyttäytyy toistuvasti epäasiallisesti muita kohtaan. 

 

ARVOSANA 5 

Osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulunkäyntiä, kouluyhteisöä ja sen jäseniä kohtaan. Rikkoo koulun sääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Käytökseen liittyvistä tukitoimista ja huoltajien kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta on runsaasti haasteita. 

 

ARVOSANA 4 

Osoittaa suurta välinpitämättömyyttä koulunkäyntiä, kouluyhteisöä ja sen jäseniä kohtaan. Rikkoo koulun sääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Käytökseen liittyvistä tukitoimista ja huoltajien kanssa tehdystä yhteistyöstä huolimatta koulun kasvatus- ja kurinpitotoimet eivät riitä.