Oppilaskunta

Havisevan koulun oppilaskunta

Koulumme oppilaskuntaan kuuluvat kaikki 1.-6. –luokan oppilaat. Käytännössä toiminnasta vastaa kuitenkin oppilaskunnan hallitus. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. Kokoukset pidetään koulupäivän aikana. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat Elina Juntunen ja Jonas Oksanen.

Oppilaskunnan toiminnan tarkoituksena on ohjata oppilaita keskinäiseen yhteistyöhön ja edistää vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Oppilaskunta on oppilaiden oma keino vaikuttaa ja se toimii yhteistyöväylänä koulun henkilökunnan kanssa. Yhtenä tavoitteena on parantaa oppilaiden kouluviihtyvyyttä. Luokan oman edustajan kautta jokainen luokka / oppilas voi välittää toiveensa ja ideansa eteenpäin. Oppilaskunta osallistuu myös erilaisten tapahtumien ideointiin ja toteutukseen.