Oppimisen tuki

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT

Ohjaajilla on tunteja eri luokissa omien lukujärjestystensä mukaisesti ohjaajatarpeen mukaan. Ohjaajien lukujärjestys voi vaihtua lukuvuoden aikana tarveharkintaan perustuen.
Ohjaajat ovat mukana välituntien valvonnassa sekä huolehtivat odotustunneista aamuisin ja iltapäivisin.