Kerhotoimisto

Kerhotoimisto järjestelee kerhoasioita. Kerhotoimiston tehtävänä on kerhotoiminnan hallinnointi, tiedottaminen, ohjeistaminen, suunnittelu, arviointi ja kehittäminen sekä arkistointi ja viestintä.

Kerhotoimistossa työskentelevät iltapäivätoiminnan koordinaattori Marjo Jäärni ja kerhotoiminnan koordinaattori Anssi Paavola. Oppilashuollollisen kerhotoiminnan koordinaattorina toimii johtava erityisopettaja Jaana Ronkainen-Salminen.