Koulun kerhot

  • Jokaisella koululla on oma vuosittain jaettava kerhomääräraha.
  • Koulun kerhotoimintaa hallinnoi rehtori.
  • Koulun kerho-ohjaajina toimivat usein koulun omat opettajat.
  • Kerho-ohjaajina voivat toimia myös koulunkäynninohjaajat ja koulun ulkopuoliset tahot.
  •  Kerhopalkkio maksetaan pidettyjen kokonaisten kerhotuntien perusteella. Kerhotunnin pituus on 60 min.
  • Kerhosta laaditaan aina sähköinen kerhosuunnitelma ja sähköinen kerhoarviointi. Lomakkeet löytyvät sivun oikealta laidalta linkistä ”Sähköiset lomakkeet”.