Järjestyssäännöt

Sääntöjen tarkoituksena on taata koulutyön rauhallinen sujuminen ja kouluyhteisön jäsenten viihtyvyys ja turvallisuus.

Säännöt koskevat myös koulun kerhotoimintaa, retkiä, juhlia ja muita koulun tai luokkien järjestämiä tilaisuuksia.

  1. Käyttäydyn kohteliaasti ja olen reilu, ystävällinen ja auttavainen.
  2. Annan ja saan työrauhan.
  3. Huolehdin omista tavaroistani, yhteisestä omaisuudesta ja pidän ympäristöni siistinä.
  4. Liikun koulun sisätiloissa rauhallisesti kävellen.
  5. Muistan ruokailussa hyvät pöytätavat ja ruokarauhan.
  6. Rahaa tai leluja saa tuoda kouluun vain opettajan luvalla.
  7. Noudatan kaikkien koulun aikuisten antamia ohjeita.
  8. Talutan polkupyörää koulun pihassa.
  9.  Välitunnit ovat rentoutumista ja virkistymistä varten, silloin voi leikkiä ja pelata sovituilla alueilla.